Jauniešu līdzdalība

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem jauniešu līdzdalības veicināšanai skolēnu pašpārvaldēs, kā arī organizācijās un pašvaldībās. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība “New Power in Youth”. Paredzēts, ka tuvāko gadu laikā tā sniegs atbalstu, lai veidotu jauniešu līdzdalības stratēģiju un to ieviestu ikdienas praksē jaunatnes jomā Latvijā.

 • Jaunieši Eiropā aktīvi iesaistās. Eirobarometra aptauja liecina, ka 2019. gadā trīs ceturtdaļas jauniešu bija iesaistīti kādā organizētā kustībā, vairāk nekā septiņi no desmit jauniešiem bija balsojuši vietējās, valsts vai Eiropas Savienības vēlēšanās, un viena trešdaļa iepriekšējos 12 mēnešos bija iesaistījušies organizētās brīvprātīgās darbībās. Tomēr, kamēr jaunieši piedalās politiskajās vēlēšanās, jo īpaši laikā no 2014. gada līdz šim brīdim samazinās to jauniešu skaits, kas iesaistās tradicionālajos līdzdalības veidos.

  /Salto Youth Participation Strategy/

  Laikā, kad mainās un transformējas jauniešu līdzdalības formas, ir būtiski atcerēties svarīgāko - jauniešu aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšana ir darba ar jaunatni viens no pamatuzdevumiem. Neraugoties uz to, ka Eiropā pieaug to jauniešu skaits, kas aktīvi iesaistās dažādās pilsoniskajās aktivitātēs, Latvijā situācija nav tik labvēlīga -  tikai 17% jauniešu iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā, 19% apmeklē jauniešu centrus, 22% iesaistīti jaunatnes organizācijās un 24% jauniešu projektos.

  /Jauniešu labbūtības pētījuma Baltijas valstīs ziņojums/

  Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA piedalās  nacionālo aģentūru stratēģiskā partnerībā “New Power in Youth”. Partnerības galvenie uzdevumi ir izveidot valsts līmeņa jauniešu līdzdalības stratēģiju, kā arī sniegt atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem, sniedzot zināšanas par atbalsta veidiem jauniešu līdzdalības veicināšanā. 

   

 • Lai atbalstītu skolēnu pašpārvaldes, jauniešu organizācijas un pašvaldības jauniešu līdzdalības veicināšanā,  JSPA piedalās  nacionālo aģentūru stratēģiskajā partnerībā “New Power in Youth”.

  Šajā partnerībā  piedalās 9 valstu nacionālās aģentūras no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Kipras, Itālijas, Nīderlandes, Vācijas un Slovēnijas. Partnerības ietvaros JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu domēm, jauniešu organizācijām un pašvaldībām, kuras vēlās veicināt jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.

  Plānotās aktivitātes:

  • jauniešu līdzdalības stratēģijas izstrāde un tās ieviešanas aktivitātes ikdienas praksē;
  • valsts līmeņa un starptautiskas mācības par jauniešu pilsonisko līdzdalību, projektu rakstīšanu, pieredzes apmaiņas tikšanās un semināri partnerības veidošanai;
  • platforma, lai dalītos labās prakses pieredzē;
  • vebināru cikla izveide par jauniešu pilsonisko līdzdalību skolēnu pašpārvaldēs un skolēnu domēs.
  1. gadā stratēģiskās partnerībās “New Power in Youth” ietvaros plānots veidot jauniešu līderu darba grupu, kuras mērķis būs izstrādāt valsts līmeņa jaunatnes līdzdalības stratēģiju.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Pasākumi”

  Ja vēlies dalīties pieredzes stāstā par īstenotu aktivitāti vai projektu digitālajā darbā ar jaunatni, sazinies ar projekta koordinatoru!

 • Informācija tiks papildināta.

 • Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” vebinārs - Jauniešu pilsoniskās iesaistes formas pašvaldības dzīvē:

  Informatīvie materiāli par skolēnu pašpārvaldēm.

  Līdzdalīgā budžetēšana Latvijas skolās.

   

Dalīties
Translate »