Garīgā veselība un labklājība

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem jauniešu garīgās veselības un labklājības jomā.

 • Garīgā veselība un laklājība ir viens no ES Jaunatnes politikas 11 mērķiem. Pasaules veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Savukārt garīgā veselība (jeb psihiskā veselība) ir labsajūtas stāvoklis, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un sniegt ieguldījumu sabiedrībā. 

  Kā prioritārie uzdevumi ES Jaunatnes stratēģijā garīgās veselības jomā minēti:

  -          jauniešu pašapziņas attīstīšana un mazāk konkurējošas attieksmes veidošana,  veicinot individuālo prasmju un stipro pušu novērtēšanu;

  -           cilvēku ar garīgās veselības problēmām tiesību aizsardzība strādāt un mācīties gan slimības laikā, gan pēc tās, lai nodrošinātu viņu iespējas sasniegt savus mērķus;

  -          iekļaujoša starpnozaru pieeja garīgās veselības aprūpes sniegšanai visiem, jo īpaši marginalizētām grupām;

  -           nodrošināt visiem profesionāļiem, kas strādā ar jauniešiem, kā arī ģimenei un draugiem, kvalitatīvu apmācību par pirmo palīdzību garīgās veselības jomā;

  -          nodrošināt iekļaujošu, cieņpilnu un pienācīgi finansētu ārstēšanu, iekļaujot kvalitatīvu garīgās veselības aprūpi visās medicīniskajās iestādēs;

  -          koncentrēties uz profilakses pasākumiem, ar kuriem nodrošinātu, ka jauniešiem ir zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas lielākai garīgajai labklājībai;  

  -          ar izpratni veidojošām programmām mazināt garīgās veselības problēmu stigmatizāciju.

 • No 2021.gada JSPA iesaistās nacionālo aģentūru starptautiskajā ilgtermiņa partnerībā “Garīgā veselība un labklājība”. No 2022. gada rudens partnerība saucas "Garīgā veselība jaunatnes darbā". Partnerībā piedalās 13 valstu aģentūras. Partnerības ietvaros ir plānots izstrādāt  ziņojumus par situāciju jauniešu garīgās veselības jomā partnerībā iesaistītajās valstīs, veikt nacionālo sadarbības partneru piesaisti, kā arī  nodrošināt valsts līmeņa un starptautiskas aktivitātes jaunatnes darbinieku  kompetences uzlabošanai par jauniešu garīgās veselības jautājumiem un darba ar jaunatni lomas palielināšanu jauniešu garīgās veselības profilaksē. Plašāka informācija par šo ilgtermiņa partnerību pieejama tīmekļa vietnē, kuru koordinē Somijas aģentūra.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”

  Ja vēlies dalīties pieredzes stāstā par savas organizācijas īstenotu aktivitāti vai projektu jauniešu garīgās veselības jomā, sazinies ar projekta koordinatori!

 • Informācija tiks papildināta.

 • Tiešsaistes seminārs “Psiholoģiskā atbalsta sniegšana jauniešiem” (2020)

  Tiešsaistes seminārs “Kā degt par to, ko dari, bet neizdegt!” (2020)

   

   

Dalīties
Translate »