Digitālais darbs ar jaunatni

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem digitālā darba ar jaunatni īstenošanai savā ikdienas darbā.

 • Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni. Digitālie plašsaziņas līdzekļi un tehnoloģijas var tikt izmantoti gan kā rīks, gan kā aktivitāte, gan kā saturs darbā ar jaunatni. Digitālais darbs ar jaunatni nav metode; to var iekļaut jebkurā darba ar jaunatni formā, tā mērķi neatšķiras no darba ar jaunatni vispārīgajiem mērķiem.  Digitālais darbs ar jaunatni var tikt īstenots gan klātienes, gan virtuālās aktivitātēs (vai abos). Digitālā darba ar jaunatni pamatā saglabājas tie paši ētikas principi un vērtības, kas ir noteikti darbā ar jaunatni.

  (European Commission: Developing digital youth work, 2018)

   

  Viena no pritoritārēm programmu “Erasmus+” un  “Eiropas Solidaritātes korpus” ietvaros 2021. - 2027. gadam ir digitālā transformācija. Programmu ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina augstu digitālo kompetenču, digitālās vides un metodoloģiju attīstību, kas veicina izglītības, mācību un jaunatnes jomu sagatavotību un nepārtrauktību, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītās sekas. Plašāka informācija par digitālu pieeju projektos skatāma šeit.

  (Erasmus+ vadlīnijas 2021)

 • No 2021. gada JSPA iesaistās nacionālo aģentūru starptautiskā ilgtermiņa partnerībā “Digitālais darbs ar jaunatni”. Projektā iesaistās 14 valstis no visas Eiropas Savienības.

  Projekta ietvaros tiks izstrāda valsts līmeņa stratēģija digitālajam darbam ar jaunatni, kā arī nodrošinātas valsts un starptautiskas aktivitātes jaunu kompetenču apgūšanai digitālajā darbā ar jaunatni.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Pasākumi un mācības". 

  Ja vēlies dalīties pieredzes stāstā par īstenotu aktivitāti vai projektu digitālajā darbā ar jaunatni, sazinies ar projekta koordinatori!

 • Informācija tiks papildināta.

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
05.07.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
27.07.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Reģistrācija noslēgusies
Pasākuma datums
30.08.2023
Norises vieta
Vieta tiks precizēta
Pieteikuma laiks
Reģistrācija noslēgusies
Dalīties
Translate »