Digitālais darbs ar jaunatni

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem digitālā darba ar jaunatni īstenošanai savā ikdienas darbā.

 • Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni. Digitālie plašsaziņas līdzekļi un tehnoloģijas var tikt izmantoti gan kā rīks, gan kā aktivitāte, gan kā saturs darbā ar jaunatni. Digitālais darbs ar jaunatni nav metode; to var iekļaut jebkurā darba ar jaunatni formā, tā mērķi neatšķiras no darba ar jaunatni vispārīgajiem mērķiem.  Digitālais darbs ar jaunatni var tikt īstenots gan klātienes, gan virtuālās aktivitātēs (vai abos). Digitālā darba ar jaunatni pamatā saglabājas tie paši ētikas principi un vērtības, kas ir noteikti darbā ar jaunatni.

  /European Commission: Developing digital youth work, 2018/

  Viena no pritoritārēm programmu “Erasmus+” un  “Eiropas Solidaritātes korpus” ietvaros 2021. - 2027. gadam ir digitālā transformācija. Programmu ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina augstu digitālo kompetenču, digitālās vides un metodoloģiju attīstību, kas veicina izglītības, mācību un jaunatnes jomu sagatavotību un nepārtrauktību, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītās sekas. Plašāka informācija par digitālu pieeju projektos skatāma šeit.

  /Erasmus+ vadlīnijas/

 • Laika posmā no 2021. līdz 2022. gadam JSPA iesaistījās nacionālo aģentūru starptautiskajā ilgtermiņa partnerībā “Digitālais darbs ar jaunatni”. Projektā tika iesaistītas 14 valstis no visas Eiropas Savienības.

  Projekta ietvaros tiks izstrādāta valsts līmeņa stratēģija digitālajam darbam ar jaunatni, nodrošinātas nacionālas un starptautiskas aktivitātes jaunu kompetenču apgūšanai digitālajā darbā ar jaunatni, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls par digitālo darbu ar jaunatni “21 rīks un 101 ideja digitālajam darbam ar jaunatni”.

  JSPA 2023. gadā darbā ar jaunatni iesaistītajiem piedāvāja piedalīties moduļu mācībās par vispārējās digitālās kompetences uzlabošanu, kur 4.moduļu laikā tika 7 komandas apguva zināšanas par ES prioritāti “Digitālā transformācija”, projektu veidiem, dažādiem digitālajiem rīkiem un mācību procesa vadīšanu digitālajā vidē, kā arī publiski pieejami tika organizēti vebināri par drošību internetā, digitālo rīku izmantošanu un spēliskošanu un metodiskā materiāla “21 rīks un 101 ideja digitālajam darbam ar jaunatni” prezentēšanu.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”

  Ja vēlies dalīties pieredzes stāstā par īstenotu aktivitāti vai projektu digitālajā darbā ar jaunatni, sazinies ar projekta koordinatori!

 • 2021. gada novembrī tika īstenotas praktiskas mācības par digitālo rīku izmantošanu darbā ar jauniešiem, kuru rezultātā dalībniekiem ir uzlabojusies izpratne par digitālo darbu ar jaunatni un vispārējo digitālo kompetenci un tās pielietošanu jaunatnes darbā, kā arī ir paaugstināta kompetence sniegt psihoemocionālo atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās. Mācību laikā dalībniekiem bija iespēja arī darboties praktiski, digitālās pratības eksperta uzraudzībā apgūstot dažādus digitālos rīkus un mācoties veidot izlaušanās istabas, kā rezultātā dalībnieki ir motivētāki patstāvīgi īstenot aktivitātes digitālā darba ar jaunatni ietvaros. Dalībnieku atsauksmes:

  • “Daudz ko interesantu uzzināju par digitālām ierīcēm, bija aizraujoši klausīties un mācīties. Kā arī bijām visi ļoti saliedēti”
  • “Ir tik milzīga izvēle ar rīkiem, ko izmantot savā profesionālajā darbībā un ne tikai. Galvenais nebaidīties tos izmēģināt”
  • “Man ļoti patika un noderēs šī informācija, sen nav būts (informācijas ziņā) apjomīgās mācībās, ir neliels nogurums, nepieciešams daudz ko pārdomāt. Iespēju ir ļoti daudz, rīku un platformu arī, bet jautājums - vai viss ir jāizmanto, tā ir arī viena no lietām par ko domāju šobrīd.”
  • “- Jebkuru metodi, ko izmantojam darbā ar jaunatni, varam 'pārnest' arī uz digitālo vidi, ir tikai 'jāieslēdz' fantāzija; - Jāizvērtē, vai nepieciešams obligāti izmantot jaunus rīkus, ja var arī izpētīt vai kādā sen zināmā un jau visiem ierastā rīkā var veikt šo pašu funkciju (tas par google anketu); - daudz jaunu ideju un vērtīgas informācijas ir iegūts pa šīm trim dienām.”
  • “Interneta vidē pastāv neskaitāmi daudz digitālo rīku, kas šajā laikmetā ir interesanti bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Šie rīki var būt ne tikai izklaidējoši, bet arī izglītojoši. Jauniešiem un pasniedzējiem ir tik daudz iespēju izveidot saturu par sev un apkārtējiem svarīgām tēmām.”

  2022. gada pavasarī tika īstenots gan vebinārs par digitālo rīku izmantošanu darbā ar jaunatni, kā arī tiešsaistes mācības par kritisku domāšanu un drošu interneta vidi, savukārt vasarā partnerības ietvaros  tika veikts pētījums un izstrādāts kartēšanas ziņojums par digitālo jaunatnes darbu Latvijā, kura ietvaros tika apkopoti pieredzes stāsti, apzināti labās prakses piemēri, kā arī šīs jomas sasniegumi un galvenie izaicinājumi. 

  2022. gada rudenī tiek izstrādāts metodiskais materiāls par digitālo darbu ar jaunatni, kas ietvers arī iegūto informāciju no kartēšanas rezultātiem, kā arī kalpos kā atspoguļos dažādus piemērus gan digitālo rīku lietošanā, gan pieredzes stāstos.

  2023. gada vasarā septiņas darbā ar jaunatni iesaistītas organizācijas piedalījās moduļu mācību ciklā par digitālo darbu ar jaunatni, kuru ietvaros notika 4 moduļi. Mācību laikā dalībnieki iepazinās ar ES programmu sniegtajām iespējām un padziļinātāk uzzināja par vienu no ES izvirzītajām prioritātēm “Digitālā transformācija”. Tika iepazīti arī dažādi digitālie rīki izmantošanai darbā ar jaunatni un apgūts svarīgākais par mācību procesa vadīšanu digitālajā vidē. 2023.gada pavasarī un vasarā publiski visiem interesentiem tika arī piedāvāta iespēja piedalīties četros JSPA organizētos vebināros, kur digitālās jomas eksperti stāstīja par jaunatnes jomai stratēģisku darbu sociālajos tīklos, datiem un drošību internetā, digitālo rīku izmantošanu mācīšanās procesā un spēliskošanu, kā arī viens no vebināriem tika veltīts metodiskā materiāla “21 rīks un 101 ideja digitālajam darbam ar jaunatni” prezentēšanai un pieredzes stāstiem.

 • Vebinārs "Digitālais darbs ar jaunatni sociālajos tīklos" (2023):

  Vebinārs “21 rīks un 101 ideja digitālajam darbam ar jaunatni” (2023):

  Vebinārs “Digitālie rīki mācīšanai un spēliskošana” (2023):

  Vebinārs “Digitālo rīku izmantošana darbā ar jaunatni” (2022):

  Tiešsaistes seminārs “Pieredzes stāsti digitālajā darbā ar jaunatni” (2020):

  Tiešsaistes seminārs  “Digitālais darbs ar jaunatni: šodiena ar skatu nākotnē”  (2020):

Dalīties
Translate »