Brīvprātīgais darbs

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem, īstenojot ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ilgtermiņa stratēģisko partnerību par brīvprātīgo darbu (Strategic National Agencies’ Cooperation on Volunteering).

 • Lai gan pieredze “Eiropas Brīvprātīgo Dienestā” (1996-2018) un programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir sekmīga, ir skaidra nepieciešamība vēl vairāk atvieglot starpvalstu darbību brīvprātīgā darba veikšanā, jo īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Šī iemesla dēļ Eiropas Padome (EP) ir aicinājusi pārskatīt EP 2008. gada 20. novembra rekomendācijas par jauniešu, kas veic brīvprātīgo darbu” mobilitāti visā Eiropas Savienībā, lai stiprinātu Eiropas Savienības jaunatnes programmu potenciālu sasniegt jauniešu auditoriju un veicināt kopienas veidošanos.

  / Eiropas Padomes rekomendācijas par jauniešu, kas veic brīvprātīgo darbu, mobilitāti Eiropas Savienībā, 2022/

 • No 2022. līdz 2027. gadam JSPA ir iesaistīta ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ilgtermiņa stratēģiskajā partnerībā par brīvprātīgo darbu (Strategic National Agencies’ Cooperation on Volunteering). Starptautiskajā projektā kopā iesaistītas 14 Eiropas valstis: Latvija, Austrija, Francija, Vācija, Īrija, Polija, Somija, Beļģija (FR), Igaunija, Slovēnija, Islande, Grieķija, Rumānija un Nīderlande.

  Stratēģiskās partnerības mērķis ir stiprināt programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un brīvprātīgā darba atpazīstamību, brīvprātīgā darba centrā izvirzot solidaritāti un kļūstot par instrumentu, lai īstenotu Eiropas Padomes rekomendācijas par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti un pārrobežu solidaritāti.

  Projekta mērķi ir:

  • veicināt zināšanas par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un tās ietekmi;
  • atbalstīt zināšanu apmaiņu par Eiropas brīvprātīgo darbu un solidaritāti;
  • iestāties par labākiem nosacījumiem Eiropas brīvprātīgajā darbā;
  • palielināt Eiropas brīvprātīgā darba atpazīstamību;
  • veicināt sadarbību starp ieinteresētajām pusēm un stiprināt brīvprātīgā darba kopienu.
 • Nacionālā līmenī

  2023. gadā:

  Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” ietvaros organizēts vebinārs “Brīvprātīgā darba ieguvumi”, ietverot pieredzes stāstu kā no organizāciju, tā brīvprātīgo puses.

  Organizētas divu līmeņu mācības pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektu veidu, kuru ietvaros dalībniekiem tiek sniegts arī mentorings, palīdzot kvalitātes zīmes pieteikuma rakstīšanā un iesniegšanā. 

  Organizēta mācību vizīte Gulbenē un Gulbenes novadā organizācijām, kam ir iegūta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīme, veicinot labās prakses piemēru apmaiņu un iedvesmojoties sistemātiskai brīvprātīgā darba projektu īstenošanai (vairāk informācijas šeit). 

  Tiek izstrādāts kartēšanas ziņojums ar mērķi izvērtēt brīvprātīgā darba ietekmi uz brīvprātīgajiem, organizācijām un sabiedrību Latvijā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros un veicināt datos un pierādījumos balstītu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanu un darbu ar projektu īstenotājiem Latvijā. 

  Regulāri tiek organizētas iebraukšanas un vidustermiņa mācības, ļaujot saņemt atbalstu jauniešiem no citām ES valstīm, kas atbraukuši uz Latviju veikt brīvprātīgo darbu.

  Plānotas mācības pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas nesen ieguvušas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi, nostiprinot toizpratni par fundamentāliem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” aspektiem, palīdzētu ieviest uzlabojumus īstermiņa un ilgtermiņa plānu ieviešanā un paaugstinātu brīvprātīgā darba projektu īstenošanas kvalitāti.

  Plānotas arī mācības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentoriem, lai padziļinātu izpratni par mācīšanās pieredzi un mentora lomu projektā, kā ar mācīšanās procesa palīdzību uzlabot programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu kvalitāti, par koučinga pieeju, Youthpass procesu un mūžizglītības kompetencēm, par mācīšanās virzīšanas rīkiem un mentorēšanas sesijām.

  Starptautiskā līmenī

  2022.-2023. gadā:

  Tiek veikta pētījumu kartēšana, analizējot Eiropā pieejamo informāciju par jaunatnes brīvprātīgo darbu.

  Tiek kartēta jauniešu līdzdalības un iesaistīšanās iespējas, pētot situāciju dažādās ES valstīs.

  Ar anketēšanas, fokusa grupu diskusiju un interviju atbalstu tiek pētītas jauniešu un organizāciju vajadzības, piedaloties un īstenojot brīvprātīgā darba projektus.

  Tiek pētītas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” sinerģijas iespējas ar citām ES jaunatnes programmu sniegtajām iespējām, kā arī citām dažādās valstīs īstenotajām brīvprātīgā darba iespējām jauniešiem.

  Tiek izstrādāts koncepcijas dokuments ar mērķi stiprināt programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un veicināt brīvprātīgā darba veicējiem sniegto atbalstu, darbojoties kā tiltam starp pētījumu rezultātiem, praktiķu un ekspertu viedokļiem, lēmumu pieņēmējiem un brīvprātīgā darba veikšanā iesaistīto jauniešu un organizāciju vajadzībām.

  2023. gada 4.-6. oktobrī Melnkalnē notika brīvprātīgā darba konference, kuras mērķi bija:

  • atbalstīt Eiropas Padomes rekomendācijas par jauniešu, kas veic brīvprātīgo darbu, mobilitāti ES;
  • prezentēt stratēģiskās partnerības ietvaros veiktos pētījumus un veidot telpu informācijas apmaiņai starp brīvprātīgajā darbā ieinteresētajām pusēm;
  • ietekmēt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vidusposma novērtējumu un gaidāmo jaunās programmas veidošanu;
  • veicināt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”  īstenošanu ES partnerreģionos.
 • Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” epizode “Brīvprātīgā darba ieguvumi” (2023):

  Vebinārs "Ko jauniešiem darīt nemiera laikos? Brīvprātīgais darbs un pilsoniskā līdzdalība" (2022):

Dalīties
Translate »