Jauniešu centri

Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros no 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam Latvijas reģionos – dažādās Latvijas Republikas pašvaldībāstika izveidoti 26 multifunkcionāli jauniešu iniciatīvu centri.

 

Jaunizveidotie multifunkcionālie jauniešu centri ar neformālās izglītības metodēm veicina atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai. Jauniešu centri arī sniedz jauniešiem aktuālu informāciju un ir vieta, kur pulcēties jaunatnes organizācijām, lai īstenotu daudzveidīgas aktivitātes.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas jauniešu centri

Kristīna Kļimoviča

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (psihoemocionālā veselība un labbūtība)

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »