Eiropas Jaunatnes portāls

Eurodesk ir atbildīgs par Eiropas Jaunatnes portāla satura atjaunošanu. Portālā ir apkopotas vairāk nekā 10000 interneta saites no 30 valstīm par jauniešus interesējošām lietām – darbu, jaunatnes apmaiņām/brīvprātīgo darbu, jauniešu tiesībām, izglītību, jaunatnes portāliem, iespējām būt aktīvam pilsonim, kā arī par to, kā ceļot Eiropā.

Ieskaties Eiropas Jaunatnes portālā europa.eu/youth!


Arita Zvejniece

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (Eurodesk)

Dalīties
Translate »