Eurodesk

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā.

 • Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas izveidots 1990. gadā. Latvijā Eurodesk darbojas kopš 2003.gada. Eurodesk darbojas kā programmas “Erasmus +” atbalsta organizācija, sniedz visaptverošu informāciju par mobilitātes iespējām jauniešiem un tiem, kuri strādā ar jauniešiem. Eiropā 36 valstīs darbojas 38 Eurodesk nacionālie koordinatori, kuri koordinē vairāk nekā 1600 vietējos Eurodesk informācijas punktus. Latvijā darbojas 6 reģionālie koordinatori un 24 informācijas punkti, kas savos reģionos strādā ar jauniešiem un nodrošina informatīvu atbalstu Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. Plašāku informāciju par Eurodesk tīklu var atrast Eurodesk starptautiskajā lapā.

  Eurodesk uztur tiešsaistes iespēju datu bāzi jauniešiem, kur jaunieši var meklēt iespējas 5 kategorijās:

  • mācīšanās: programmas un stipendijas, lai mācītos un studētu ārzemēs;
  • brīvprātīgais darbs: programmas un projekti, lai veiktu brīvprātīgā darba projektu ārzemēs;
  • prakse: apmaksāta prakse un stažēšanās starptautiskās un ES institūcijās;
  • piedalīšanās: aicinājumi piedalīties dažādos konkursos, konferencēs un spēlēs;
  • dotācijas: finansējums projektu un jauniešu informācijas atbalstam no ES, piemēram, “Erasmus+”, “Horizon 2020” vai “Europe for citizens” uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un no privātiem fondiem.
  • Strādā ar kvalificētu un apmācītu personālu;
  • Pieejams bez maksas;
  • Ņem vērā jauniešu vēlmes;
  • Sniedz informāciju visiem jauniešiem;
  • Nodrošina neitrālu informāciju;
  • Atsaucas uz informācijas avotiem;
  • Nodrošina piekļuvi vietējai un reģionālai informācijai Eiropā;
  • Sniedz informāciju, kas balstīta uz liecībām un patiesiem stāstiem;
  • Īpaši atsaucas uz finansiāli atbalstītām programmām;
  • Strādā ar pārbaudītiem un uzticamiem avotiem.
 • “Eurodesk” organizē mācības un pasākumus jauniešiem visā Latvijā. Lielākās aktivitātes tiek īstenotas maijā Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros un oktobrī kampaņas “Time to Move” ietvaros.

  Eiropas jaunatnes nedēļa notiek reizi divos gados. Šajā nedēļā visās programmas “Erasmus+” dalībvalstīs tiek rīkoti pasākumi, lai izceltu un popularizētu aktivitātes jaunatnes jomā. Iepriekšējā Eiropas jaunatnes nedēļa norisinājās 2021.gadā maijā, kad tai bija dota devīze “Mūsu nākotne mūsu rokās”. Visā Latvijā notika vairāk nekā 20 pasākumi un aktivitātes par tādām tēmām kā aktīva līdzdalība, klimata izmaiņas, dabas aizsardzība un ilgtspējība, iekļaušana un dažādība, kā arī veselība un garīgā veselība. Kopā aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 1000 jaunieši dažādās Latvijas vietās. Nākamā Eiropas Jaunatnes nedēļa notiks 2023.gada maijā.

  “Time to Move” ir jauniešu mobilitāti veicinoša kampaņa, kas katru gadu oktobrī aptver tiešsaistē un klātienē rīkotus pasākumus jauniešiem visā Eiropā. Aktivitāšu mērķis ir informēt jauniešus par iespējām iesaistīties Eiropas projektos, doties uz ārvalstīm brīvprātīgajā darbā, vai pašiem rakstīt un īstenot projektus, iepazīt Eiropu un iegūt labu pieredzi nākotnei. Ar visām aktivitātēm var iepazīties kampaņas oficiālājā tīmekļa vietnē.

 • Eurodesk Latvijas tīklā 2020. gadā darbojās 5 reģionālie koordinatori un 20 informācijas punkti. Lai veicinātu izpratni par jauniešu iespējām Eiropā 2020. gadā, Eurodesk Latvijas tīkls organizēja 175 aktivitātes, no kurām 108 norisinājā klātienē, bet 67 tiešsaistē. Kopā aktivitātēs tika sasniegti aptuveni 11 600 dalībnieku. 

  Lielākais uzsvars uz informēšanu tika likts oktobrī, kad visā Eiropā norisinās Eurodesk organizēta “Time to Move” kampaņa, kuras ietvaros Latvijas reģionos tika organizēti 19 dažādi pasākumi un mācības. Lielākais pasākums ar nosaukumu “ieCilpo Eiropā” tika organizēts kampaņas “Time To Move” ietvaros, kurā piedalījās 753 cilvēki.  Katru gadu “Time to Move” kampaņas ietvaros tiek īstenots T kreklu dizaina konkurss Eiropas līmenī, aicinot jauiešus iesniegt dizaina piedāvājumu. 2020. gadā kopā tika iesniegti 334 darbi, no kuriem 89 bija no Latvijas.  

  Kopā Eurodesk Latvijas tīkls sniedza aptuveni 588 konsultācijas jauniešiem par dažādām iespējām Eiropā.

 • Eiropas Jaunatnes portālā var atrast informāciju par dažādām Eiropas Savienības finansētām iniciatīvām un programmām - “Erasmus +”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, DiscoverEU, “Erasmus +” virtuālo apmaiņu un daudzām citām iespējām.

  Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā informāciju un iespējas jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Tas, galvenokārt, uzrunā jauniešus, bet arī citas ieinteresētās puses, kuras darbojas jaunatnes jomā.

  Portālā pieejama arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” datu bāze, kurā iespējams meklēt brīvprātīgā darba iespējas. 

  Portālā, pamatojoties uz Eiropas Padomes 2018. gada 26. novembra rezolūciju, var atrast informāciju, kas saistīta ar ES jaunatnes stratēģiju, kas ir pamats Eiropas Savienības jaunatnes politikas darbībai 2019. – 2027. gadā.

  Eurodesk tīkls ar portāla starpniecību atbild uz jauniešu jautājumiem par dažādām tēmām, tai skaitā arī par “Eiropas Solidaritātes korpuss” iniciatīvu.

  Eiropas Jaunatnes portāls ir Eiropas Savienības iniciatīva, kura saturu nodrošina Eiropas Komisija un informācijas tīkls Eurodesk. Portāls aptver 34 valstis un tas ir pieejams 28 valodās. 

Pasākumi

visi pasākumi
Pasākuma datums
07.10.2022
Norises vieta
Sigulda
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 28.09.2022.
Pasākuma datums
23.10.2022
Norises vieta
Budapešta, Ungārija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 28.08.2022
Pasākuma datums
31.10.2022
Norises vieta
Tallina, Igaunija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 16.09.2022.
Pasākuma datums
02.11.2022
Norises vieta
Lietuva
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 07.10.2022.
Pasākuma datums
03.11.2022
Norises vieta
Bratislava, Slovākija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 25.09.2022.
Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »