Projektu īstenošana un atskaites iesniegšana jaunatnes projektiem

Projekts ir jāīsteno saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un parakstīto dotācijas līgumu.

 

Svarīgi! Par jebkurām izmaiņām (gan budžeta izdevumos, gan projekta saturā, t.sk. izmaiņas dalībnieku skaitā pa valstīm), kuras var ietekmēt vai aizkavēt projekta īstenošanu, obligāti nepieciešams savlaicīgi rakstveida informēt JSPA, rakstot e-pasta vēstuli JSPA darbiniekam.

 

Pēc dotācijas līguma noslēgšanas projekta iesniedzējam projekta informācija ir pieejama vienotajā ES platformā sadaļā Projects/Beneficiary Module, kurā projekta īstenotājam ir jāreģistrē dalībnieki.

 

60 dienu laikā pēc dotācijas līgumā norādītā projekta beigu datuma, projekta īstenotājam vienotajā ES platformā sadaļā Projects/Beneficiary Module jāaizpilda informācija par projekta īstenošanu, jāpievieno pielikumi un jāiesniedz atskaite tiešsaistē.

 

Obligātie pievienojamie dokumenti:

  • skenēta deklarācija (lejupielādei pieejami atskaites beigās), kuru parakstījis organizācijas likumiskais pārstāvis;
  • aktivitāšu laika grafiks (ja attiecināms). Ja izmanto savu veidlapu, tai obligāti jāsatur paraugā minētā informācija;
  • finanšu dokumenti budžeta pozīcijās, kuru aprēķinu neveido vienības likmes (rēķini, pavadzīmes, Valsts kases konta izraksts u.c.);
  • deklarācija par dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaisti (ja attiecināms);
  • deklarācija par zaļo ceļošanu (ja attiecināms);
  • publicitātes materiāli.
Translate »