Projektu iesniegšana

Lai iesniegtu projekta pieteikumu Eiropas Savienības programmās, iepazīstieties ar zemāk minētajiem soļiem. Ja projekta pieteikuma izstrādes posmā rodas jautājumi, droši sazinieties ar atbilstošā projektu veida ekspertu.

 • Sazinies ar organizācijām, ar kurām kopā vēlētos strādāt pie idejas izstrādes un īstenošanas.

  Detalizēta informācija par partneru meklēšanas veidiem pieejama sadaļā "Partneru meklēšana".

  • Pārliecinieties, ka visas projektā iesaistītās dalīborganizācijas ir reģistrētas ES jaunatnes programmu vienotajā platformā un tai ir savs OID kods jeb organizācijas identifikācijas kods, kas būs nepieciešams tiešsaistes projekta pieteikuma iesniegšanai.
  • Informācija par OID koda iegūšanu pieejama dokumentā “Organizācijas ID koda iegūšanas vadlīnijas”.
  • Reģistrējot organizāciju ES jaunatnes programmu vienotajā platformā, neaizmirstiet sistēmā pievienot obligāti pievienojamos dokumentus – Juridiskās ID vienības veidlapu un Finanšu ID veidlapu.

  Ja iesniegtā projekta pieteikuma pieprasītais finansējums pārsniedz 60 000 euro, ES jaunatnes programmu vienotajā platformā nepieciešams pievienot arī iesniedzējorganizācijas bilanci un peļņas un zaudējuma aprēķina pārskatu.

 • Dodies uz tīmekļa vietni un aizpildi projekta pieteikumu. Par katru pieteikumā iekļauto jautājumu sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju, kā arī ņem vērā programmas “Erasmus+” nosacījumus par katru projektu veidu.

  Detalizēta informācija par to, kā aizpildīt projekta pieteikumu, atrodama dokumentā “Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas”, kas pieejams šīs lapas sadaļā "Dokumenti", kā arī tīmekļa vietnes sadaļā “Dokumenti”.

  Neaizmirsti pievienot projekta pieteikumam obligātos pielikumus:

  • partneru mandātu(-us) ar katru projektā iesaistīto dalīborganizāciju. Mandāta paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”;
  • aktivitāšu laika grafiku(-us) pa dienām par katru projektā paredzēto aktivitāti (IPV, Jauniešu apmaiņu). Laika grafika paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”;
  • deklarāciju, kuru parakstījis projekta pieteikuma iesniedzējorganizācijas likumiskais pārstāvis. Deklarācija lejupielādei pieejama projekta pieteikumā.

  SVARĪGI! Ja projekta pieteikumam uz iesniegšanas brīdi nebūs pievienota deklarācija vai aktivitāšu laika grafiki, projekta pieteikums tiks noraidīts.

  Pārliecinies, ka Dalībnieku portālā ir pievienots iesniedzējorganizācijas pēdējā noslēgtā finanšu gada ieņēmumu/izdevumu pārskats un bilance, ja kopējais pieprasītais finansējums vienā projektu konkursā pārsniedz 60 000 euro (neattiecas uz valsts/pašvaldību iestādēm, pašvaldībām).

  • Sekojiet līdzi aktuālajiem projektu pieteikumu iesniegšanas konkursiem un nenokavējiet pieteikšanās termiņu. Aicinām projekta pieteikuma iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi.
  • Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē ES jaunatnes programmu vienotajā platformā.
  • Lai pieslēgtos ES jaunatnes programmu vienotajā platformā, izmantojiet savu EU Login kontu. Ja jums nav EU Login konts, to īsā laikā iespējams izveidot, platformā izvēloties funkciju “Log in – Create new account”.
  • Projekta pieteikumu iespējams sagatavot jebkurā ES oficiālajā valodā. Ja projekta pieteikumu iesniegsiet Latvijā (JSPA), aicinām izmantot latviešu vai angļu valodu.
  • Projekta pieteikumā ievadītā informācija tiek saglabāta automātiski ik pēc 2 sekundēm.
  • Pievērsiet uzmanību projekta pieteikumā noteiktajiem atbilžu lauku zīmju skaita ierobežojumiem.
  • Projekta pieteikumu iespējams kopīgot ar citiem partnerorganizāciju pārstāvjiem. Ņemiet vērā, ka projekta iesniegšana jāveic caur tā lietotāja EU Login kontu, kurā projekta pieteikums sākotnēji tika izveidots.
  • Pievērsiet uzmanību projekta pieteikumam obligāti pievienojamiem dokumentiem (likumiskā pārstāvja parakstīta deklarācija, partnerorganizāciju mandāti, aktivitāšu laika grafiks un/vai programma u.c.).
  • Projekta pieteikumu iespējams iesniegt tikai tad, ja ir aizpildīti visi obligāti aizpildāmie lauki un pievienoti nepieciešamie dokumenti.
  • Līdz noteiktajam projektu konkursa noslēgumam iesniegto projekta pieteikumu ir iespējams labot un iesniegt atkārtoti. JSPA vērtēšanai pieņems pēdējo iesniegto projekta pieteikuma versiju. Visi jūsu sagatavotie un iesniegtie projektu pieteikumi būs pieejami sadaļā “Applications”.
  • Ja līdz noteiktajam projektu konkursa noslēgumam pamatotu tehnisku iemeslu dēļ projekta pieteikumu nav iespējams iesniegt, 2 stundu laikā pēc projektu konkursa noslēguma uz e-pasta adresi info@jaunatne.gov.lv iesūtiet šādu informāciju: projekta pieteikuma pdf versija, projekta pieteikumam obligāti pievienojamie pielikumi, kā arī ekrānšāviņu un rakstisku skaidrojumu brīvā formā, kas apliecinātu tehnisko iemeslu, kādēļ projekta pieteikumu nav bijis iespējams iesniegt. JSPA izvērtēs saņemto informāciju un informēs par tālākām darbībām.

  Pēc projekta pieteikuma saņemšanas JSPA veiks tā izvērtējumu atbilstoši programmas vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem. Vidēji 3 mēnešu laikā pēc projektu konkursa noslēguma JSPA mājaslapā tiks publicēta informācija par projektu konkursa rezultātiem, kā arī katram iesniedzējam tiks izsūtīts oficiāls lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 • Projektu pieteikumi tiek izvērtēti sekojošos posmos:

  • pēc izslēgšanas un atbilstības  kritērijiem;
  • pēc vairākkārtējās iesniegšanas un dubultās finansēšanas kritērijiem;
  • pēc kvalitātes un administratīvās kapacitātes kritējiem;
  • pēc darbības riska un finanšu kapacitātes kritērijiem.

  Izvērtēšanas laikā tiek ņemti vērā programmas vadlīnijās un dokumentā “Projektu izvērtēšanas vadlīnijas” noteiktie kritēriji, kā arī projektu konkursā pieejamais finansējums.

  Jāņem vērā, ka projektu pieteikumu izvērtēšana noris aptuveni 3 mēnešus.
  Informācija par apstiprinātajiem projektu pieteikumiem tiek publicēta aģentūras tīmekļa vietnē sadaļas “Projektu konkursi" apakšsadaļā "Projektu konkursu rezultāti”, kā arī visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem tiek nosūtīts lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

  • Jautājumu un neskaidrību gadījumos droši konsultējieties ar attiecīgā projektu veida JSPA darbinieku.
  • Konsultācijas sniedzam dažādos formātos (klātienē, virtuāli, telefoniski, e-pasta sarakstes veidā).
Translate »