Partneru meklēšana jaunatnes projektiem

Izstrādājot ES jaunatnes jomas projekta pieteikumu, iepazīsties ar attiecīgās programmas nosacījumiem, kas paredz, vai, cik daudz un kāda veida partnerorganizācijas ir nepieciešams iesaistīt projekta partnerībā. Atkarībā no projektu veida projekta partnerorganizācijas var būt pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas; atsevišķos gadījumos arī neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi), kā arī uzņēmumi.

 

Ja uz projekta pieteikuma izstrādes brīdi tev vēl nav partnerorganizāciju, zemāk apkopotie ieteikumi var palīdzēt tās uzmeklēt. !Atceries, ka brīvprātīgā darba projektā partnerim jābūt ar spēkā esošo kvalitātes zīmi partnerorganizācija lomai – uzņemšanai vai atbalstam, ņemot vērā plānoto darbību.

 • Projekta partneri var būt organizācijas, ar kurām iepriekš izveidojusies veiksmīga sadarbība citos projektos un kuras ir ieinteresētas jaunas projekta idejas izstrādē un īstenošanā. Piemēram, skolas var izmantot eTwinning skolu sadarbības tīklu, pašvaldības un pašvaldību iestādes var veidot projektu ar sadraudzības pilsētu pašvaldībām un pašvaldības iestādēm u.tml.

 • Projekta partneru meklēšanai var izmantot SALTO resursu centra partnerorganizāciju meklēšanas rīku OTLAS. Šajā rīkā ir iespējams meklēt partnerorganizācijas, izmantojot dažādus atlases filtrus, kā arī reģistrēt savu organizāciju vai arī ievietot konkrētas projekta idejas.

 • Partnerus vari meklēt arī dažādu starptautisko pasākumu, piemēram, mācību, konferenču un tamlīdzīgu pasākumu laikā. Ar aktuālajām mācībām, ko piedāvā JSPA, iepazīsties sadaļā "Pasākumi".

 • Sazinies ar Eurodesk koordinatoru – sagatavojiet nelielu aprakstu angļu valodā par savu organizāciju un plānotajām aktivitātēm, kurām tiek meklētas partnerorganizācijas, kā arī raksturojiet, kādus partnerus vēlaties piesaistīt. Sagatavoto informāciju kopā un savu kontaktinformāciju nosūtiet Eurodesk koordinatoram uz e-pasta adresi eurodesklv@eurodesk.eu. Šī informācija tiks nosūtīta citu valstu "Eurodesk" tīkla koordinatoriem un infocentriem, kas var palīdzēt uzmeklēt partnerorganizācijas atbilstoši iesūtītajam aprakstam.

 • Eiropas Jaunatnes portālā pieejamas brīvprātīgā darba organizācijas, kas ir saņēmušas kvalitātes zīmi. Filtrē pēc partnera valsts, lomas, tēmas un izvēlies atbilstošāko.

 • Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu, kā arī lai projekta apstiprināšanas gadījumā to varētu sekmīgi īstenot, svarīga ir saliedēta un efektīva dalīborganizāciju sadarbība.

  Būtiski jau projekta pieteikuma sagatavošanas laikā regulāri sazināties ar partneriem, atrast ērtākos komunikācijas kanālus, apmainīties ar idejām, kā arī savstarpēji vienoties par katras dalīborganizācijas pienākumiem un uzdevumiem kopēju mērķu sasniegšanai.

  Gatavojot projekta pieteikumu, kur jānorāda informācija par katru dalīborganizāciju, var noderēt Partneru identifikācijas forma, kura pieejama sadaļā “Dokumenti”.

  Līdz projekta pieteikuma iesniegšanai projekta pieteikuma iesniedzējam ar katru projektā iesaistīto dalīborganizāciju nepieciešams parakstīt partneru mandātu jeb dokumentu, ar kuru dalīborganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu. Abpusēji parakstītie mandāti obligāti jāpievieno projekta pieteikumam kā pielikumi. Partneru mandāta paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”.

  Projekta apstiprināšanas gadījumā iesakām ar partneriem noslēgt savstarpējo vienošanos.

  Dalīborganizāciju sadarbības līguma paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti".

Translate »