Nacionālā darba grupa ES Strukturētā dialoga īstenošanai Latvijā

Nacionālā darba grupa ES Strukturētā dialoga īstenošanai Latvijā darbojas jau no 2010. gada. Strukturētā dialoga aizsākumi meklējami Spānijas, Beļģijas un Ungārijas ES Padomes prezidentūras “trio” laikā, jo tieši tad visas Eiropas Savienības dalībvalstis tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupu, lai uzsāktu sarunas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem, kā arī politikas veidotājiem. Galvenais risināmais jautājums – izaicinājumi, ar kuriem jaunieši saskaras nodarbinātības jomā.

Latvija pieņēma šo uzaicinājumu un izveidoja Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Katrā ES prezidējošajā valstī notiek ES Jaunatnes konference. Lai tajā tiktu pārstāvēts Latvijas jaunatnes viedoklis, vispirms par konkrēto ES Padomes “trio” prezidentūras izvirzīto tēmu, tiek noskaidrots Latvijas jauniešu viedoklis. Diskusija notiek trīs posmos: aptaujas veidā, reģionālajās darba grupās un nacionāla mēroga jaunatnes forumā. Izstrādātās rekomendācijas ziņojuma veidā tiek nosūtītas uz ES strukturētā dialoga koordinējošo institūciju, lai tās tiktu iekļautas ES Jaunatnes konferencē.

Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:
E. Anškens – Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidents

Darba grupas galvenie uzdevumi:

1. koordinēt Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
2. iesaistīt jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo “trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot strukturētā dialoga noteikto metodiku;
3. sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās “trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Noderīgas saites:
Izglītības un zinātnes ministrija/Strukturētais dialogs nacionālā līmenī
Latvijas Jaunatnes padome/Strukturētais dialogs

Pasākumi/mācības/vebināri u.c.

Pasākuma datums
23.03.2023
Norises vieta
klātienē un tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 19.03.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
29.03.2023
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.02.2023
Pasākuma datums
05.04.2023
Norises vieta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 27.03.2023.
Pasākuma datums
12.04.2023
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.02.2023
Pasākuma datums
17.04.2023
Norises vieta
Jūrmalā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.03.2023.
Pasākuma datums
19.04.2023
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 07.04.2023.
Dalīties
Translate »