Nacionālā darba grupa ES Strukturētā dialoga īstenošanai Latvijā

Nacionālā darba grupa ES Strukturētā dialoga īstenošanai Latvijā darbojas jau no 2010. gada. Strukturētā dialoga aizsākumi meklējami Spānijas, Beļģijas un Ungārijas ES Padomes prezidentūras “trio” laikā, jo tieši tad visas Eiropas Savienības dalībvalstis tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupu, lai uzsāktu sarunas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem, kā arī politikas veidotājiem. Galvenais risināmais jautājums – izaicinājumi, ar kuriem jaunieši saskaras nodarbinātības jomā.

Latvija pieņēma šo uzaicinājumu un izveidoja Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Katrā ES prezidējošajā valstī notiek ES Jaunatnes konference. Lai tajā tiktu pārstāvēts Latvijas jaunatnes viedoklis, vispirms par konkrēto ES Padomes “trio” prezidentūras izvirzīto tēmu, tiek noskaidrots Latvijas jauniešu viedoklis. Diskusija notiek trīs posmos: aptaujas veidā, reģionālajās darba grupās un nacionāla mēroga jaunatnes forumā. Izstrādātās rekomendācijas ziņojuma veidā tiek nosūtītas uz ES strukturētā dialoga koordinējošo institūciju, lai tās tiktu iekļautas ES Jaunatnes konferencē.

Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:
E. Anškens – Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidents

Darba grupas galvenie uzdevumi:

1. koordinēt Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
2. iesaistīt jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo “trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot strukturētā dialoga noteikto metodiku;
3. sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās “trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Noderīgas saites:
Izglītības un zinātnes ministrija/Strukturētais dialogs nacionālā līmenī
Latvijas Jaunatnes padome/Strukturētais dialogs

Pasākumi/mācības/vebināri u.c.

Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 17.06.2022
Pasākuma datums
02.07.2022
Norises vieta
Cēsu pils parks un tiešraide tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
05.07.2022
Norises vieta
Horvātijā
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 16.05.2022.
Pasākuma datums
12.07.2022
Norises vieta
Zemgalē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 09.05.2022
Pasākuma datums
04.08.2022
Norises vieta
Siguldas pils kvartāls
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās līdz 01.07.2022
Pasākuma datums
17.08.2022
Norises vieta
Latvija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 26.06.2022
Dalīties
Translate »