Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī “Erasmus+: Sports”

Bezpeļņas sporta pasākumu Eiropā trīs galvenie mērķi ir: pirmais, realizēt ES stratēģiju izpildi sporta jomā (to stratēģiju, kas attiecināmas uz sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgām iespējām, jo īpaši ES dzimumu vienlīdzības un invaliditātes stratēģiju jomā); otrais, atbalstīt ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju realizāciju, lai rosinātu dalību sportā un fiziskajās aktivitātēs; trešais, atbalstīt Eiropas Sporta nedēļas organizēšanu.

Aptuveni četri pasākumi tiks izvēlēti Eiropas Sporta nedēļas īstenošanai un desmit pasākumi, kas nav saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu.

  • Treniņu organizēšana – sportistiem, treneriem, organizētājiem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma.
  • Pasākuma organizēšana.
  • Blakus pasākumu organizēšana – konferences, semināri.
  • Turpinājuma pasākumu īstenošana – novērtēšana, nākotnes plānu ieskicēšana.

  Šo projektu ietvaros nedrīkst realizēt regulāri (piemēram, ikgadēji) organizētas starptautiskās, Eiropas vai nacionālās sporta federācijas/līgas rīkotas sporta sacensības un profesionālas sporta sacensības.

 • Bezpeļņas sporta pasākumu projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Tā var būt, piemēram, publiska struktūra, kas atbild par sportu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī; sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī; tāda valsts pasākuma koordinators, ko organizē Eiropas sporta pasākuma ietvaros, un citas.

  Ar papildu kritērijiem var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

  Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrākas atrodas Briselē.

 • Eiropas mēroga sporta pasākumos, kas tiek organizēti vienā valstī, jāiesaista dalībnieki no vismaz 10 Programmas valstīm.

  Sporta pasākumos, kas vienlaikus norisinās vairākās Programmas valstīs, jāiesaista dalībnieki no vismaz 10 dažādām Programmas valstīm  (pasākumu kopsummā).

 • Lai gūtu atbildes uz visiem jautājumiem, saistītiem ar "Erasmus+ Sport" aktivitāti, aicinām sazināties ar EK izpildaģentūru EACEA.
  Vairāk informācijas: eacea-sport@ec.europa.eu.

Agnese Zarāne

Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste

Pasākumi/mācības/vebināri u.c.

Pasākuma datums
02.10.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023.
Pasākuma datums
07.10.2023
Norises vieta
Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023. plkst. 9.00
Pasākuma datums
18.10.2023
Norises vieta
Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle", Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 08.10.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
22.10.2023
Norises vieta
Bonna, Vācija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 04.09.2023.
Pasākuma datums
15.11.2023
Norises vieta
Bonna, Vācija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.10.2023.
Dalīties
Translate »