Sadarbības partnerības projekti “Erasmus+: Sports”

Sadarbības partnerības projekti sniedz iespēju attīstīt, pārnest un/vai īstenot inovatīvus rezultātus. Tā ir iespēja iesaistīties intensīvā jaunu vai eksistējošu produktu vai inovatīvu ideju izmantošānā un izplatīšanā dažādās jomās, kas ir saistītas ar sporta jomu. Šo inovatīvo projektu mērķis ir veicināt līdzdalību sportā un fiziskajās aktivitātēs, popularizēt izglītību sportā un izmantojot sportu, koncentrējoties uz prasmju attīstīšanu, kā arī atbalstīt ES politikas dokumentu izpildi, tas ir, ES fizisko aktivitāšu vadlīnijas, ES vadlīnijas sportistu karjerai. Popularizēt brīvprātīgās aktivitātes sportā, veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā, tāpat visās aktivitātēs vajadzētu popularizēt dzimumu vienlīdzību.

  • Tīklošanās starp iesaistītajām organizācijām;
  • Labas prakses popularizēšana, apzināšana un apmaiņa ar to;
  • Apmācības un izglītības moduļu un rīku sagatavošana, izstrāde un īstenošana;
  • Pasākumi, lai palielinātu sporta darbinieku kompetences sporta jomā un attīstītu rādītāju uzraudzību un salīdzinošo vērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz ētiskas rīcības un uzvedības kodeksu veicināšanu starp sportistiem;
  • Pasākumi izpratnes veicināšanai par sporta un fizisko aktivitāšu radīto pievienoto vērtību iedzīvotāju personīgajā un sociālajā un profesionālajā attīstībā;
  • Pasākumi, lai veicinātu inovatīvu sinerģiju starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
  • Pasākumi, lai uzlabotu sporta pierādījumu bāzi sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai (datu vākšana, kas ir minēto pasākumu pamatā, aptaujas, konsultācijas utt.);
  • Konferences, semināri, sanāksmes, pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas minēto pasākumu atbalstam.
 •  Sadarbības partnerības projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Projekti galvenokārt paredzēti, lai izveidotu vai uzlabotu sadarbību starp Programmas valstīm, taču arī Partnervalstis var piedalīties kā partneri (nevis dalībnieki), ja viņu dalība projektam sniedz pievienoto vērtību.

  Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

  Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrākas atrodas Briselē.

 • Vismaz 5 organizācijas no 5 dažādām Programmas valstīm.

 • Projekta ilgums jāparedz jau projekta iesniegšanas brīdī, tas var būt no 12 līdz 36 mēnešiem.

 • Lai gūtu atbildes uz visiem jautājumiem, saistītiem ar "Erasmus+ Sport" aktivitāti, aicinām sazināties ar EK izpildaģentūru EACEA.
  Vairāk informācijas: eacea-sport@ec.europa.eu.

Agnese Zarāne

Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste

Pasākumi/mācības/vebināri u.c.

Pasākuma datums
25.09.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 03.09.2023.
Pasākuma datums
28.09.2023
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 18.09.2023. plkst. 9.00
Pasākuma datums
02.10.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023.
Pasākuma datums
07.10.2023
Norises vieta
Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023. plkst. 9.00
Pasākuma datums
09.10.2023
Norises vieta
Kipra
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 07.09.2023
Pasākuma datums
22.10.2023
Norises vieta
Bonna, Vācija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 04.09.2023.
Dalīties
Translate »