Mazās sadarbības partnerības projekti “Erasmus+: Sports”

Mazie sadarbības partnerības projekti ir inovatīvi projekti, kuru mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā, tādējādi atbalstot ES stratēģijas. Šiem projektiem ir jāpopularizē Eiropas tradicionālie sporta veidi un spēles. Tāpat tiem būtu jāatbalsta brīvprātīgo, treneru, vadītāju un bezpeļņas sporta organizāciju darbinieku mobilitāte. Būtiska ir jauno atlētu veselības un drošības nodrošināšana, uzlabojot treniņu un sacensību apstākļus. Mazajām sadarbības partnerībām vajadzētu popularizēt starptautisko tīklu izveidi un attīstību sporta jomā.

  • Tīklošanās starp iesaistītajām organizācijām.
  • Labas prakses popularizēšana, apzināšana un apmaiņa ar to.
  • Apmācības un izglītības moduļu un rīku sagatavošana, izstrāde un īstenošana.
  • Pasākumi izpratnes veicināšanai par sporta un fizisko aktivitāšu radīto pievienoto vērtību iedzīvotāju personīgajā un sociālajā un profesionālajā attīstībā.
  • Pasākumi, lai veicinātu inovatīvu sinerģiju starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām.
  • Pasākumi, lai uzlabotu sporta pierādījumu bāzi sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai (datu vākšana, kas ir minēto pasākumu pamatā, aptaujas, konsultācijas utt.).
  • Konferences, semināri, sanāksmes, pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas minēto pasākumu atbalstam.
 • Sadarbības partnerības projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Projekti paredzēti, lai izveidotu vai uzlabotu sadarbību starp Programmas valstīm.
  Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

  Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrākas atrodas Briselē.

 • Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām Programmas valstīm, vismaz vienam no partneriem jābūt vietēja vai reģionāla mēroga sporta klubam.

 • Projekti īstenojami 12, 18 vai 24 mēnešu periodā.

 • Lai gūtu atbildes uz visiem jautājumiem, saistītiem ar "Erasmus+ Sport" aktivitāti, aicinām sazināties ar EK izpildaģentūru EACEA.
  Vairāk informācijas: eacea-sport@ec.europa.eu.

Līga Mūrniece

Komunikācijas daļas vadītāja

Pasākumi/mācības/vebināri u.c.

Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 17.06.2022
Pasākuma datums
02.07.2022
Norises vieta
Cēsu pils parks un tiešraide tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
05.07.2022
Norises vieta
Horvātijā
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 16.05.2022.
Pasākuma datums
12.07.2022
Norises vieta
Zemgalē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 09.05.2022
Pasākuma datums
26.07.2022
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.07.2022
Pasākuma datums
04.08.2022
Norises vieta
Siguldas pils kvartāls
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās līdz 01.07.2022
Dalīties
Translate »