#ErasmusDienas 2022

#ErasmusDienas (#ErasmusDays) 2022. gadā notiks 13.-15. oktobrī. Šogad #ErasmusDienas piedāvās ne tikai dažādus “Erasmus+” pasākumus par programmas aktualitātēm, iespējām un ieguvumiem, vai daloties ar programmas pieredzes stāstiem, bet arī svinēs “Erasmus+” 35. dzimšanas dienu.

Plašāka informācija organizētājiem un interesentiem zemāk, kā arī tiks pievienota laika gaitā.

 • Pasākumu reģistrācija

  Projektu īstenotāji jau no 9. maija - Eiropas dienas tiek aicināti iesniegt savu pasākuma pieteikumu. Plānotos pasākumus dalībnieki ir aicināti reģistrēt tīmekļa vietnē erasmusdays.eu.

  Organizācijām izmantojami vizuālās identitātes un komunikācijas materiāli skatāmi šīs lapas sadaļā "Būtiskākie materiāli".

  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līgu Mūrnieci: liga.murniece@jaunatne.gov.lv; + 37126121981.

 • 2022. gadā #ErasmusDienas notiks 13.-15. oktobrī. Šo dienu ietvaros interesentiem būs iespēja piedalīties daudzveidīgos un daudzskaitlīgos #ErasmusDienu pasākumos.

 • Dalība #ErasmusDienās ir iespēja:

  • runāt par  programmas "Erasmus+" iespējām un ietekmi vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • stāstīt par iepriekšēju "Erasmus+" projektu rezultātiem;
  • stāstīt par organizācijas projektu pieredzi un sasniegumiem;
  • iedrošināt izmantot programmas iespējas tos, kuriem vēl nav šādas pieredzes.

  Projektu īstenotāji #ErasmusDienās ir aicināti piedalīties ar dažāda formāta pasākumiem - tiešsaistes semināriem, zibakcijām, izstādēm, izglītojošām nodarbībām, projektu pieredzes stāstu publicēšanu sociālajos medijos un cita veida aktivitātēm. Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos riskus, projektu īstenotāji aicināti rīkot pasākumus, ievērojot attiecīgajā laika periodā valstī noteiktos drošības noteikumus, tai skaitā pulcēšanās ierobežojumus, un uzsvaru likt uz tiešsaistes pasākumiem un tādiem pasākumiem, kuros kombinēta dalība klātienē un tiešsaistē.

  Īpaša uzmanība tiks pievērsta četrām programmas "Erasmus+" prioritātēm atbilstoši nacionālajam kontekstam:

  • iekļaušana un daudzveidība;
  • digitālā transformācija;
  • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām;
  • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē;
Dalīties
Translate »