#ErasmusDienas 2021

Erasmus Dienas 2021 (#ErasmusDays) notiks no 14. līdz 16. oktobrim, un būs vērstas uz jaunās programmas “Erasmus+” 2021. – 2027. perioda mērķiem. “Erasmus+” projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem ir aicināti organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes, stāstot par Eiropas vērtībām, “Erasmus+” projektu iespējām un ieguvumiem.

Dalība “Erasmus dienās” ir iespēja:

 • runāt par  programmas “Erasmus+” iespējām un ietekmi vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • stāstīt par 2014. – 2020. gada “Erasmus+” projektu rezultātiem;
 • stāstīt par organizācijas projektu pieredzi un sasniegumiem;
 • iedrošināt izmantot programmas iespējas tos, kuriem vēl nav šādas pieredzes.

Projektu īstenotāji “Erasmus dienās” ir aicināti piedalīties ar dažāda formāta pasākumiem – tiešsaistes semināriem, zibakcijām, izstādēm, izglītojošām nodarbībām, projektu pieredzes stāstu publicēšanu sociālajos medijos un cita veida aktivitātēm. Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos riskus, projektu īstenotāji aicināti rīkot pasākumus, ievērojot attiecīgajā laika periodā valstī noteiktos drošības noteikumus, tai skaitā pulcēšanās ierobežojumus, un uzsvaru likt uz tiešsaistes pasākumiem un tādiem pasākumiem, kuros kombinēta dalība klātienē un tiešsaistē.


Īpaša uzmanība tiks pievērsta četrām programmas “Erasmus+” prioritātēm atbilstoši nacionālajam kontekstam:

 • iekļaušana un daudzveidība;
 • digitālā transformācija;
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām;
 • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē;

Eiropas Dienas dalībnieki ir aicināti izvēlēties savas prioritātes, organizējot pasākumus un aktivitātes, kas atbilst pārstāvētās organizācijas mērķiem un stratēģijai. 


Pasākumu reģistrācija

No 1. jūnija ir atvērta pasākumu pieteikšana iniciatīvā “Erasmus dienas”. Plānotos pasākumus dalībnieki ir aicināti reģistrēt tīmekļa vietnē erasmusdays.eu.

#erasmusdays Events

 • Events

 • Tags

 • Dates

Dalīties
Translate »