#ErasmusDienas

#ErasmusDienas (#ErasmusDays) ir Francijas “Erasmus+” aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija un kura notiek kopš 2017. gada. Iniciatīvas ietvaros projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem vairāku dienu garumā ir aicināti organizēt dažādus pasākumus un cita veida aktivitātes, tajās komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no “Erasmus+” programmas un projektiem, kā arī aktualitātes, iespējas un pieredzi, ko šī programma sniedz.

 • Dalība #ErasmusDienās kā organizatoram sniedz iespēju:

  • runāt par programmas "Erasmus+" iespējām un ietekmi vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • stāstīt par iepriekšēju "Erasmus+" projektu rezultātiem;
  • stāstīt par organizācijas projektu pieredzi un sasniegumiem;
  • iedrošināt izmantot programmas iespējas tos, kuriem vēl nav šādas pieredzes.

  Projektu īstenotāji #ErasmusDienās ir aicināti piedalīties ar dažāda formāta pasākumiem - tiešsaistes un klātienes semināriem, zibakcijām, koncertiem, atvērto durvju dienām, konkursiem, izstādēm, viktorīnām, izglītojošām nodarbībām, projektu pieredzes stāstu publicēšanu sociālajos medijos un cita veida aktivitātēm. 

  Īpašu uzmanību organizētajos pasākumos organizatri aicināti pievērst starptautiskajai mobilitātei, Eiropas pilsonībai un vērtībām, kā arī četrām programmas "Erasmus+" prioritātēm atbilstoši nacionālajam kontekstam:

  • iekļaušana un daudzveidība;
  • digitālā transformācija;
  • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām;
  • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.
 • Pieteikt un organizēt #ErasmusDienai veltītu aktivitāti var jebkurš programmas “Erasmus+” dalībnieks (esošais vai bijušais) no valsts iestādēm, organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības un mācību iestādēm, pētniecības centriem un citām iestādēm.

 • 2023. gadā #ErasmusDienas notiks sešas dienas, laikā no 9. līdz 14. oktobrim. Šo dienu ietvaros interesentiem būs iespēja organizēt un piedalīties daudzveidīgos #ErasmusDienu pasākumos.

  Plānotos pasākumus no 9. maija ir iespējams reģistrēt tīmekļvietnē erasmusdays.eu, kur tie tiks iekļauti kalendārā kopā ar pasākumiem, kas notiek visā Eiropā.

  Izmantojamie vizuālās identitātes un komunikācijas materiāli, kā arī plašāka informācija skatāma satura lapā #ErasmusDienas2023.

Dalīties
Translate »