Starptautiskās jauniešu iniciatīvas

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un sociālo atbildību.

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ir daļa no projektu veidiem, kas iespējami stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai ietvaros. Stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Piemēram, šīs iniciatīvas var būt saistītas ar:
– sociālo uzņēmumu, asociāciju, klubu, NVO (tīklu) veidošanu;
– uzņēmējdarbības izglītības (sociālā uzņēmējdarbība un IKT izmantošana) kursu un apmācību nodrošināšana un attīstīšana;
– informācija, plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, sensibilizācijas pasākumi, vai pasākumi, kas veicina pilsonisko apņemšanos jauniešu vidū (piemēram, debates, konferences, pasākumi, konsultācijas, iniciatīvas par aktualitātēm Eiropā, utt.);
– pasākumi, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai (piemēram, atbalsts vājākai sabiedrības daļai, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, minoritātēm, migrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, utt.)
– mākslas un kultūras iniciatīvas (teātra izrādes, izstādes, mūzikas izrādes, diskusiju forumi, utt.)

Programmas prioritātes:

  • Ieviest videi draudzīgas pieejas projekta īstenošanas laikā.
  • Iesaistīt projektā grupas līderi, kas palīdzēs īstenot projekta ideju un veicinās jēgpilnu mācīšanās procesu.
  • Iesaistīt aktivitātēs jauniešus ar ierobežotām iespējām.
  • Izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.).

Sper nākamos soļus tuvāk projekta īstenošanai!

  • Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru.
  • Kopā ar jaunatnes organizāciju sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Sintija Ludborža

Projektu koordinatore (Stratēģiskās partnerības projekti, Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības projekti)

Sanita Strade

Projektu koordinatore (Jauniešu apmaiņas projekti)

Pasākuma datums
12.04.2019
Norises vieta
Pieteikuma laiks
pieteikties tiešsaistē
Pasākuma datums
29.04.2019
Norises vieta
Pieteikuma laiks
09.04 informatīvs seminārs (reģistrētiem lietotājiem)
Pasākuma datums
19.05.2019
Norises vieta
Pieteikuma laiks
pieteikšanās līdz 14.04
Pasākuma datums
20.04.2020
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
iepriekšēja reģistrācija
Pasākuma datums
26.05.2020
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 26. maijs
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »