Starptautiskās jauniešu iniciatīvas

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un sociālo atbildību.

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ir daļa no projektu veidiem, kas iespējami stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai ietvaros. Stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Piemēram, šīs iniciatīvas var būt saistītas ar:
– sociālo uzņēmumu, asociāciju, klubu, NVO (tīklu) veidošanu;
– uzņēmējdarbības izglītības (sociālā uzņēmējdarbība un IKT izmantošana) kursu un apmācību nodrošināšana un attīstīšana;
– informācija, plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, sensibilizācijas pasākumi, vai pasākumi, kas veicina pilsonisko apņemšanos jauniešu vidū (piemēram, debates, konferences, pasākumi, konsultācijas, iniciatīvas par aktualitātēm Eiropā, utt.);
– pasākumi, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai (piemēram, atbalsts vājākai sabiedrības daļai, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, minoritātēm, migrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, utt.)
– mākslas un kultūras iniciatīvas (teātra izrādes, izstādes, mūzikas izrādes, diskusiju forumi, utt.)

Programmas prioritātes:

  • Ieviest videi draudzīgas pieejas projekta īstenošanas laikā.
  • Iesaistīt projektā grupas līderi, kas palīdzēs īstenot projekta ideju un veicinās jēgpilnu mācīšanās procesu.
  • Iesaistīt aktivitātēs jauniešus ar ierobežotām iespējām.
  • Izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.).

Sper nākamos soļus tuvāk projekta īstenošanai!

  • Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru.
  • Kopā ar jaunatnes organizāciju sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Vakanta amata vieta

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības)

Pasākuma datums
16.09.2022
Norises vieta
Vērmanes dārzs, Rīga
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
20.09.2022
Norises vieta
ES Māja 1. stāvs, Aspazijas bulvāris 28, Rīga
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
26.10.2022
Norises vieta
Viesnīca “Sigulda”, Pils iela 6, Sigulda
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 21.10.2022.
Pasākuma datums
21.10.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Saite uz pasākuma tiešraidi
Pasākuma datums
24.10.2022
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz vebināra sākumam
Pasākuma datums
26.10.2022
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz vebināra sākumam (26.10.2022.)
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »