“Erasmus+” jauniešiem

Programmas “Erasmus+” projektu ietvaros jauniešiem ir iespējas nacionālā vai Eiropas līmenī:

  • gūt lielāku līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē;
  • dalīties pieredzē;
  • savstarpēji sadarboties;
  • iesaistīties kultūras un pilsoniskajos procesos;
  • kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem.

To visu programmas projektu ietvaros īstenojot ar neformālās izglītības aktivitātēm.

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »