JSPA īstenoti “Erasmus+” ilgtermiņa projekti

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzījusi šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība. Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+” projektus, īsteno sekojošus starptautiskus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektus:

-Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”

– Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”

– Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
– Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes – projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”)
– Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others””

– Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)

Nils Mosejonoks

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs

Pasākumi, mācības u.c. aktivitātes

Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 17.06.2022
Pasākuma datums
02.07.2022
Norises vieta
Cēsu pils parks un tiešraide tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Pasākuma datums
05.07.2022
Norises vieta
Horvātijā
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 16.05.2022.
Pasākuma datums
12.07.2022
Norises vieta
Zemgalē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 09.05.2022
Pasākuma datums
26.07.2022
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.07.2022
Pasākuma datums
04.08.2022
Norises vieta
Siguldas pils kvartāls
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās līdz 01.07.2022
Dalīties
Translate »