JSPA īstenoti “Erasmus+” ilgtermiņa projekti no 2021. gada

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzījusi šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība. Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+” projektus, īsteno sekojošus starptautiskus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektus:

  • projekts “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”;
  • projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”;
  • projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”;
  • projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes – projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”);
  • projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others”;
  • Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”).

Pasākumi, mācības u.c. aktivitātes

Pasākuma datums
27.06.2024
Norises vieta
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 25.06.2024. (ieskaitot)
Pasākuma datums
28.06.2024
Norises vieta
Baltezers, viesnīca “Baltvilla”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.06.2024.
Pasākuma datums
03.07.2024
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 26.05.2024. (ieskaitot)
Pasākuma datums
10.07.2024
Norises vieta
Graca, Austrija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.05.2024.
Pasākuma datums
31.07.2024
Norises vieta
Līvānu novads, labsajūtas komplekss “Avotiņš”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 28.06.2024.
Pasākuma datums
28.08.2024
Norises vieta
Vieta tiks precizēta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.06.2024.
Dalīties
Translate »