JSPA īstenoti “Erasmus+” ilgtermiņa projekti no 2021. gada

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzījusi šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība. Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+” projektus, īsteno sekojošus starptautiskus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektus:

  • projekts “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”;
  • projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”;
  • projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”;
  • projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes – projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”);
  • projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others”;
  • Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”).

Pasākumi, mācības u.c. aktivitātes

Pasākuma datums
02.10.2023
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023.
Pasākuma datums
07.10.2023
Norises vieta
Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 02.10.2023. plkst. 9.00
Pasākuma datums
18.10.2023
Norises vieta
Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle", Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 08.10.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
22.10.2023
Norises vieta
Bonna, Vācija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 04.09.2023.
Pasākuma datums
15.11.2023
Norises vieta
Bonna, Vācija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.10.2023.
Dalīties
Translate »