JSPA īstenoti “Erasmus+” ilgtermiņa projekti no 2021. gada

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzījusi šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība. Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+” projektus, īsteno sekojošus starptautiskus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektus:

  • projekts “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”;
  • projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”;
  • projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”;
  • projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes – projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”);
  • projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others”;
  • Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”).

Pasākumi, mācības u.c. aktivitātes

Pasākuma datums
23.03.2023
Norises vieta
klātienē un tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 19.03.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
29.03.2023
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.02.2023
Pasākuma datums
05.04.2023
Norises vieta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 27.03.2023.
Pasākuma datums
12.04.2023
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.02.2023
Pasākuma datums
17.04.2023
Norises vieta
Jūrmalā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 14.03.2023.
Pasākuma datums
19.04.2023
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 07.04.2023.
Dalīties
Translate »