“Erasmus+” izsludinātie projektu konkursi un rezultāti 2022

Projektu konkursu rezultāti

skatīt vairāk

“Erasmus+” Maza mēroga partnerības projektu 2022. gada 4.oktobra projektu konkursa rezultāti

15.12.2022
Rezultāta dokuments

“Erasmus+” “DiscoverEU” iekļaušanas projektu 2022. gada 4.oktobra projektu konkursa rezultāti

15.12.2022
Rezultāta dokuments

“Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības projektu 2022. gada 4.oktobra projektu konkursa rezultāti

15.12.2022
Rezultāta dokuments

“Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu 2022. gada 4.oktobra projektu konkursa rezultāti

15.12.2022
Rezultāta dokuments

Izsludinātie projektu konkursi 2022

12 Apr

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā

Pieteikšana tiešsaistē
18 Mai

2021. gada ikgadējais finansējuma pieprasījums (akreditētām “Erasmus+” organizācijām)

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
18 Mai

“Erasmus+” 2021. gada pirmais mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Pieteikšanās tiešsaistē
18 Mai

“Erasmus+” 2021. gada pirmais jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
21 Mai

“Erasmus+” 2021. gada pirmais “Partnerības sadarbībai” (KA2) projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
24 Mai

Projektu konkurss pašvaldībām un NVO “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Plašāka informācija par projektu konkursu
28 Mai

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada Brīvprātīgā darba pirmais projektu konkurss

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
28 Mai

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada Solidaritātes projektu pirmais projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
1 Jūn

“Erasmus+” centralizētais konkurss “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
11 Jūn

Projektu konkurss “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Plašāka informācija par projektu konkursu
15 Jūn

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Partnerība sadarbībai izglītības un apmācības jomā – Eiropas NVO”

projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
17 Jūn

“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “NVO Eiropas sporta pasākumi”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
17 Jūn

“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “Sadarbības partnerības”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
17 Jūn

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Maza mēroga partnerības”

projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
24 Jūn

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā”

projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
19 Jūl

Atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”

Plašāka informācija par projektu konkursu
30 Aug

Atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”

Plašāka informācija par projektu konkursu
10 Sep

Projektu konkurss “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”

Plašāka informācija par projektu konkursu
5 Okt

“Erasmus+” 2021. gada otrais mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Pieteikšanās tiešsaistē
5 Okt

“Erasmus+” 2021. gada otrais jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
5 Okt

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada Brīvprātīgā darba otrais projektu konkurss

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
5 Okt

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada Solidaritātes projektu otrais projektu konkurss

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
21 Okt

“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “#BeInclusive – Iedvesmojošu pārmaiņu sporta balva”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
21 Okt

“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “#BeInclusive – Šķēršļu pārvarēšanas sporta balva”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
21 Okt

“Erasmus+” centralizētais sporta projektu konkurss “#BeInclusive – Dažādības sporta balva”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
27 Okt

Projektu konkurss pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski
5 Nov

“Erasmus+” 2. pamatdarbības projektu konkurss “Sadarbības partnerības projekti”

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
5 Nov

“Erasmus+” 2. pamatdarbības projektu konkurss “Maza mēroga partnerības projekti”

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
31 Dec

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā līdz 31.12.2021

Pieteikšana tiešsaistē
31 Dec

“Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana līdz 31.12.2021

Pieteikšanās tiešsaistē
23 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana līdz 23.02.2022

Pieteikšanās tiešsaistē
23 Feb

“Erasmus+” 2022. gada pirmais mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Pieteikšanās tiešsaistē
23 Feb

“Erasmus+” 2022. gada pirmais jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
23 Feb

2022. gada ikgadējais finansējuma pieprasījums (akreditētām “Erasmus+” organizācijām)

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada brīvprātīgā darba pirmais projektu konkurss

Pieteikuma iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada solidaritātes projektu pirmais projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
22 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā” (otrais apakšpasākums)

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
22 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā” (pirmais apakšpasākums)

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
23 Mar

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Partnerība sadarbībai jaunatnes jomā – Eiropas NVO”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
23 Mar

“Erasmus+” 2022. gada pirmais “Partnerības sadarbībai” (KA2) projektu konkurss

Pieteikšanās tiešsaistē
28 Mar

Atklāts projektu konkurss “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”

Plašāka informācija par projektu konkursu
6 Apr

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
7 Apr

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
3 Mai

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības operāciju atbalstam”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
23 Mai

Atklāts projektu konkurss “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Plašāka informācija par projektu konkursu
28 Jūl

Atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”

Plašāka informācija par projektu konkursu
2 Sep

Atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Plašāka informācija par projektu konkursu
20 Sep

“Erasmus+” 2022. gada virtuālās apmaiņas centralizētais projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2022. gada otrais mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti)

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2022. gada otrais Jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2022. gada otrais “Partnerības sadarbībai” (KA2) projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada Solidaritātes projektu otrais projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2022. gada DiscoverEU iekļaušanas projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
19 Okt

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā (iesniedzama līdz 19.10.2022)

Pieteikšana tiešsaistē
13 Dec

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība jaunatnes jomā” (partnerības pamatnolīgumam)

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
20 Dec

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība jaunatnes jomā” (īpašajam partnerības dotāciju nolīgumam)

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
31 Dec

“Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana (līdz 31.12.2022.)

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
8 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
23 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada brīvprātīgā darba februāra projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada solidaritātes projektu februāra projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

“Erasmus+” 2023. gada februāra mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

“Erasmus+” 2023. gada februāra jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
23 Feb

2023. gada “Erasmus+” ikgadējais finansējuma pieprasījums (akreditētām “Erasmus+” organizācijām)

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
2 Mar

“Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” 2023

8 Mar

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Spēju stiprināšana jaunatnes jomā 2023”

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
9 Mar

Centralizētais “Erasmus+” projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā 2023”

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
22 Mar

“Erasmus+” centralizētais projektu konkurss “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO”

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
22 Mar

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” 2023

24 Mar

“Erasmus+” 2023. gada marta “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
26 Apr

“Erasmus+” 2023. gada virtuālās apmaiņas centralizētais projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļa vietnē
3 Mai

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs”

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
12 Mai

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2023

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
15 Mai

“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 2023

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
21 Mai

“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2023

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
12 Jūl

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” otrā kārta

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
4 Okt

“Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu 2023. gada oktobra projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2023. gada oktobra mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2023. gada oktobra “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2023. gada oktobra jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
4 Okt

“Erasmus+” 2023. gada oktobra DiscoverEU iekļaušanas projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
19 Okt

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā 2023

Projektu pieteikumu iesniegšana tiešsaistē
31 Dec

“Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes iegūšana

Pieteikumu iesniegšana iespējama vienotajā ES programmu platformā
8 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās” 2024

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
20 Feb

“Erasmus+” 2024. gada februāra mobilitātes projektu konkurss (jauniešu apmaiņa, jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
20 Feb

“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā (iesniedzama līdz 20.02.2024.)

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
20 Feb

“Erasmus+” 2024. gada februāra jaunatnes līdzdalības projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
20 Feb

“Erasmus+” 2024. gada februāra “DiscoverEU” iekļaušanas projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
20 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada brīvprātīgā darba februāra projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
20 Feb

“Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada solidaritātes projektu februāra projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana vienotajā ES programmu platformā
4 Mar

Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
4 Mar

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
5 Mar

“Erasmus+” 2024. gada marta “Partnerības sadarbībai” (sadarbības partnerības, maza mēroga partnerības) projektu konkurss

Pieteikumu iesniegšana iespējama vienotajā ES programmu platformā
5 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Partnerības sadarbībai jaunatnes, izglītības un mācību jomās – Eiropas NVO” 2024

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļvietnē
6 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Spēju veidošana jaunatnes jomā” 2024

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļvietnē
7 Mar

Centralizētais projektu konkurss “Eiropas jaunatne kopā” 2024

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļvietnē
2 Apr

“Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
16 Apr

“Eiropas Solidaritātes korpuss” centralizētais projektu konkurss “Humānās palīdzības brīvprātīgais darbs” 2024

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūrai EACEA
25 Apr

Centralizētais projektu konkurss “Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā” 2024

Pieteikumu iesniegšana tiešsaistē EACEA tīmekļvietnē
17 Mai

“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 2024

Projekta iesnieguma dokumenti noteiktajā termiņā jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi
  • Datu avots: LETA; JSPA mediju audits

    Datu avots: LETA

     

  • Datu avots: LETA; JSPA mediju audits

    Datu avots: LETA

Dalīties
Translate »