Ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”

Programmas “Erasmus+” Stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!” (Youth for Human Rights).

Šo ilgtermiņa projektu īstenoja septiņas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras: Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas/Flandrijas, Horvātijas un Slovākijas. Projekts tika īstenots no 2016. gada decembra līdz 2019. gada decembrim. Kopējais projekta finansējums 589 770 EUR.

 • Radikalizācijas novēršana un demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības veicināšana, izmantojot izglītošanu cilvēktiesību jomā (human rights education).

 • Situācijas apzināšana visās projekta dalībvalstīs (cilvēktiesību izglītības programmas, esošā prakse, mācību metodoloģija un pieejas, citi pieejamie resursi par cilvēktiesību izglītību) un cilvēktiesību izglītības jomā iesaistīto organizāciju identificēšana. Nepieciešamo uzlabojumu definēšana;
  17 cilvēktiesību izglītības ekspertu atlase no dažādām Eiropas valstīm. Šie eksperti izstrādāja virzienus, kā strādāt ar trīs primārajām auditorijām, izplatīt un uzlabot cilvēktiesību izglītību katrā no projekta dalībvalstīm;
  Darbs katrā no izstrādātajiem virzieniem:

  1) mācību vadītāju sagatavošana tālākam darbam ar jaunatnes darbiniekiem;

  2) mācības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru projektu koordinatoriem par cilvēktiesību izglītības aktualizēšanu projektu iesniedzēju vidū;

  3) darbs ar augstākās izglītības iestādēm par cilvēktiesību izglītības iekļaušanu studiju programmās speciālistiem, kas turpmāk varētu būt saistīti ar darbu ar jauniešiem;

  Projekta noslēguma konference Igaunijā, sniedzot pārskatu par paveikto.

  • Apkopojums par aktuālajiem resursiem – mācību un izglītības programmu moduļi, darba ar jaunatni prakses, tīkli u.c. cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā. Sagatavota Eiropas līmeņa atskaite, balstoties uz 7 valstu atskaitēm (kartēšanas ziņojumiem);
  • Pielāgoti vai jaunradīti mācību moduļi mācībām mācību vadītājiem; jaunatnes darbinieku mācībām un aģentūras darbinieku mācībām;
  • Rekomendācijas jaunatnes darbinieku formālās izglītības programmām;
  • Nacionālie transfērsemināri (Latvijā 16.05.2019.), tīklošanās pasākumi (Latvijā 24.09.-25.09.2019.);
  • Starptautiskas mācības mācību vadītājiem (4 dalībnieki no katras partnervalsts);
  • Nacionālās mācības jaunatnes darbiniekiem (Latvijā 2 mācību semināri: 12.10.-14.10.2018. un 21.-23.10.2018.);
  • Starptautiskas mācības aģentūru darbiniekiem;
  • Eiropas līmeņa konference “Jaunatne par cilvēktiesībām” (29.10.-30.10.2019. Tallinā, Igaunijā)
  • Rekomendācijas starptautiskā līmenī cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā.
 • Cilvēktiesību izglītības eksperti, neformālās izglītības apmācītāji, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, cilvēktiesību izglītības jomā aktīvas organizācijas, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru darbinieki.

Dalīties
Translate »