Ilgtermiņa projekts “Among Others”

Lai veicinātu neformālās izglītības metožu ieviešanu un starpkultūru kompetences attīstīšanu augstākajā izglītībā, 2014. gadā tika uzsākts starptautisks ilgtermiņa projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others””. 2018. gadā projektam pievienojās arī Latvija.

 

“Lai kvalitatīvi attīstītu darbu ar jaunatni vietējā līmenī, ir vajadzīgas visu ieinteresēto pušu kopīgas pūles sadarboties kvalitatīvas attīstības un jauninājumu pārņemšanas ziņā”

/Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī/

 • attīstīt starpkultūru kompetences darbā ar topošajiem jaunatnes darbiniekiem, lai veicinātu jaunatnes darba kvalitāti;
  ieviest neformālās izglītības metodes un starptautisko sadarbību augstākajā izglītībā;
  veicināt ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantošanu darbā ar jauniešiem.

 • Projekta norises ilgums: 2018. – 2020. gads. 

 • Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm tika izstrādāta neformālās izglītības programma tās ieviešanai Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Akadēmiskā gada ietvaros universitātēs tiek nodrošinātas nodarbības par sekojošām tēmām:

  1. Jaunatnes politika: no Eiropas Savienības līmeņa līdz savai pašvaldībai;
  2. Neformālā izglītība, tās pieeja un metodes;
  3. Brīvprātīgais darbs vietējā un starptautiskā līmenī;
  4. Starpkultūru izglītība;
  5. Projektu vadība – Eiropas Savienības programmas jaunatnes jomā.
 • Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās studējošie un mācībspēki.

  Pašreizējās projekta dalībvalstis ir Polija, Čehija, Ungārija, Īrija, Turcija un Latvija.

 • Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm tika izstrādāta neformālās izglītības programma tās ieviešanai Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

  2018./2019. ak.gada rudens semestrī tik realizēti 3 moduļi par jaunatnes politiku, neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu. Savukārt pavasara semestrī tiks realizēti moduļi par starpkultūru izglītību un projektu vadību. Katrs no moduļiem tiek īstenots, nodrošinot 2 pilnu dienu nodarbības Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

  2018. gada aprīlī tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Turcijā, kurā piedalījās projektā iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji. 2019. gada aprīlī pieredzes apmaiņas seminārs tiks organizēts Latvijā.

   

Dalīties
Translate »