EK iniciatīva “Iedvesmas personas”

Eiropa saskaras ar pieaugošu nevienlīdzību un vardarbīga ekstrēmisma draudiem, tāpēc ļoti svarīgi ir izcelt tādas kopīgas Eiropas vērtības kā demokrātija, solidaritāte un cilvēktiesību ievērošana. Šī iniciatīva stiprina sociālo iekļaušanu, starpkultūru izpratni un kritisko domāšanu. Tādu iedvesmojošu piemēru sniegšana, kas padara kopīgas vērtības par ikdienas dzīves sastāvdaļu, var palīdzēt Eiropai veidot iecietīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)

Iniciatīva ir veidota, ņemot vērā 2015. gada 17. marta Parīzes deklarāciju, kas tika pieņemta, reaģējot uz teroristu uzbrukumiem Eiropā, par pilsoniskuma un kopīgo vērtību – brīvības, iecietības un nediskriminācijas – veicināšanu ar izglītības palīdzību. “Mēs no jauna apliecinām apņēmību plecu pie pleca atbalstīt Eiropas Savienības pamatvērtības – cilvēka cieņu, brīvību (tostarp vārda brīvību), demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Šīs ir kopīgas dalībvalstu vērtības Eiropas sabiedrībā, kurā valda plurālisms, diskriminācijas aizliegums, iecietība, tiesiskums, solidaritāte un vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem,” teikts Parīzes deklarācijā.

  • Ar iedvesmas personu palīdzību veicināt Latvijas jauniešu un jaunatnes darbā iesaistīto izpratni par sociālo iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un Eiropas vērtībām – brīvība, tolerance, antidiskriminācija u.c., uzrunāt jauniešus būt pilsoniski aktīviem, veidot projektus un risināt sabiedrībā vai vietējā kopienā pastāvošos izaicinājums, lai aktualizētu šīs vērtības.

  • 2018. – 2020. gads. 

  • Iesaistot iedvesmas personas, tiek organizēti pasākumi dažādos Latvijas reģionos jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, un sniegta informācija par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām.

  • 2018. gadā tika organizēti 7 pasākumi jauniešiem, kuros kopumā piedalījās 250 dalībnieki. Laika posmā no aprīļa līdz jūlijam tika organizēti pasākumi Madonā, Aizkrauklē, Kaldabruņā un Ozolniekos, kuros kā iedvesmas personas piedalījās Gatis Kondrāts un viņa šova komanda “Street Warriors”. Savukārt no septembra līdz decembrim tika organizēti pasākumi Dundagā, Limbažos un Lubānā, kuros kā iedvesmas persona piedalījās mūziķis un uzņēmējs Reinis Reķis - “RR Agency” direktors, korporatīvu un publisku pasākumu organizators un vadītājs, kā arī vairumtirdzniecības Z/S “Kliģēni” vadītājs.

    2019. gadā tika organizēti 6 pasākumi, kuros piedalījās 207 dalībnieki. 2019. gada iedvesmas personas organizācijas “SlacklineLV” pārstāvji viesojās Ludzā, Krāslavā un Iecavā, stāstot par vidi un slackline izmantošanu kā iekļaujošu un izaugsmi veicinošu rīku. Savukārt, brīvrunu meistars Idus Abra, kurš savulaik darbojies nevalstiskajā organizācijā un bijis aktīvs Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvis, ciemojās Rojā, Mālpilī un Krustpilī.

    2020. gada pirmajā pusē tika organizēti 3 pasākumi, kuros iedvesmas persona Sintija Bērziņa, neraugoties uz ikdienas izaicinājumiem (invaliditāti) ir kļuvusi par aktīvu sabiedrības locekli, dalījās ar uzkrāto pieredzi neformālajā izglītībā ar Aizkraukles, Pļaviņu un Engures novada jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, kopā pulcējot 96 dalībniekus.

Dalīties
Translate »