JSPA īstenoti “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa projekti (2014.-2020.)

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritātēm darbā ar jaunatni, JSPA izvirzīja šādus būtiskākos darbības virzienus: kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana; jauniešu nodarbinātība; starpnozaru sadarbība.

Lai sasniegtu izvirzīto, JSPA, sadarbojoties ar citu valstu nacionālajām aģentūrām, kuras administrē “Erasmus+” projektus, īstenoja sekojošus starptautiskus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektus:

  • Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level”
  •  Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”
  • Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
  • Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes – projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”)
  • Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others””
  • Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)
Dalīties
Translate »