Digitāla pieeja projektos

Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” viena no prioritātēm ir digitālās tranformācijas (spējas adoptēties tehnoloģijām) veicināšana, kas paredz:

 • izpratnes veidošanu par digitālo rīku un digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanās procesā, iespējamiem tehnoloģiju lietošanas riskiem;
 • digitālo prasmju attīstīšanu visiem un visos sabiedrības līmeņos – gan pamatprasmju, gan padziļināti digitālo prasmju attīstību, lai iedzīvotāji pilnvērtīgi piedalītos pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos.  
 • Izstrādājot projektus un pasākumus, organizācijas   programmas prioritāti var  ieviest dažādos veidos.

  1.Tematiskos projektos

  Projektu iesniedzēji var veidot tematiskos projektus, kas vērsti uz prioritātes sasniegšanu (projekta mērķis un visas plānotās aktivitātes saturiski vērstas uz prioritātes sasniegšanu).

  2. Ikvienā projektā

  Projektu iesniedzēji var veicinat prioritātes iedzīvināšanu jebkurā projektā:

  • veidot virtuālās mobilitātes, piemēram, sagatavošanās vizītes;
  • veidot virtuālus rezultātu izplatīšanas pasākumus, lai sasniegtu lielāku mērķauditoriju;
  • veidot sadarbību tiešaistē, izmantojot EK izstrādātās platformas, piemēram, eTwinning, Eiropas Jaunatnes portāls u.c.
 • JSPA laikā no 2020. gada ir uzsākusi veidot vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”, kā arī podkāstu kanālu “Jaunam Būt”, lai veicinātu informācijas pieejamību par jaunatnes jomas attīstības tendencēm, kā arī sniegtu zināšanas digitālajā vidē.

  No 2021. gada JSPA iesaistās nacionālo aģentūru starptautiskā ilgtermiņa partnerībā “Digitālais darbs ar jaunatni”. Projektā iesaistās 14 valstis no visas Eiropas Savienības. Projekta ietvaros tiks izstrāda valsts līmeņa stratēģija digitālajam darbam ar jaunatni, kā arī nodrošinātas valsts un starptautiskas aktivitātes jaunu kompetenču apgūšanai digitālajā darbā ar jaunatni.

  Plašāka informācija par JSPA piedāvāto atbalstu digitālajm darbam ar  jaunatni skatāms sadaļā "Digitālais darbs ar jaunatni".

  Izmanto iespēju, piesakies JSPA organizētām mācībām vai pasākumiem!

 • Programmā “Erasmus+” jaunatnes jomā ir iespēja iesniegt pieteikumus divās pamatdarbībās šādos turpmāk minētajos projektu veidos un aktivitātēs:

  "Erasmus+" 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte” (KA1):

  "Erasmus+" 2. pamatdarbība "Partnerības sadarbībai" (KA2):

  SVARĪGI! Organizācijas, kas darbu ar jaunatni plāno stratēģiski un ilgtermiņā, var pieteikties "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā, tādējādi saņemot finansējumu ikgadējo aktivitāšu organizēšanai ar atvieglotiem nosacījumiem. 

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »