Programma “Erasmus+”

Programma “Erasmus+” (2021-2027) sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, iegūt jaunas kompetences un pieredzi, veicināt sociālo iekļaušanu, līdzdalību, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā.

 • Programmas "Erasmus+" galvenais mērķis ir atbalstīt personu izglītību, profesionālo un personīgo attīstību izglītībā, apmācībā, jaunatnē un sportā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo vienprātību, un stiprināt Eiropas identitāti.

  Programmu "Erasmus+" Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (formālās izglītības sadaļa) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (jaunatnes sadaļa). Vienlaicīgi Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos centralizētos projektu konkursos  un  "Erasmus+" Sporta projektu konkursos. 

  Programmas "Erasmus+" (2021-2027) jaunatnes jomas mērķis ir veicināt mobilitāti neformālās izglītības jomā un aktīvu jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību, kā arī veicināt sadarbību, sociālo iekļaušanu, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā. 

  Programmas "Erasmus+" prioritātes:

 • Programmas “Erasmus+” īstenošanai 2021.-2027. gadā pieejamais finansējums ir 26 miljardi eiro, no kuriem 10.3% ir paredzēts jaunatnes jomai. 

  2021. gadā Latvijā programmā “Erasmus+” jaunatnes jomā  ir paredzēti 2 projektu konkursi. Informācija par kopējo projektu konkursiem paredzēto finansējumu tiks papildināta.

 • Programmā “Erasmus+”  jaunatnes jomā var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

  Programmā projektus var iesniegt:

  • nevalstiskas organizācijas;
  • pašvaldības;
  • valsts vai pašvaldības iestādes; 
  • neformālās jauniešu grupas (atsevišķos projektu veidos);
  • uzņēmumi (atsevišķos projektu veidos).

  Detalizēta informācija par iesniedzējiem pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • Programmā “Erasmus+” jaunatnes jomā ir iespēja iesniegt pieteikumus divās pamatdarbībās šādos turpmāk minētajos projektu veidos un aktivitātēs:

  "Erasmus+" 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte” (KA1):

  "Erasmus+" 2. pamatdarbība "Partnerības sadarbībai" (KA2):

  SVARĪGI! Organizācijas, kas darbu ar jaunatni plāno stratēģiski un ilgtermiņā, var pieteikties "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā, tādējādi saņemot finansējumu ikgadējo aktivitāšu organizēšanai ar atvieglotiem nosacījumiem. 

 • Nākamie soļi:

  • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru;
  • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Cita būtiska informācija

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
10.06.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
iepriekšēja reģistrācija
Pasākuma datums
25.06.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 18.04.2021
Pasākuma datums
28.06.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 06.06.2021
Pasākuma datums
28.09.2021
Norises vieta
Berlīne, Vācija
Pieteikuma laiks
pieteikšanās tiešsaistē līdz 16.05.2021
Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »