Solidaritātes projekti

Solidaritātes projekti ir jauniešu vecumā no 18 līdz 30 gadiem iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi bezpeļņas projekti vietējās sabiedrības labā, kas ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.

 • Projekta īstenošana jauniešiem sniedz iespēju:

  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • iegūt jaunas kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes);
  • saņemt īpašu finansiālu atbalstu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai;
  • iesaistīt atbalsta personu (personīgās izaugsmes treneri) mācīšanās veicināšanai;
  • popularizēt Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Būtiskas iezīmes
  Projekta ilgums 2-12 mēneši
  Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.
  Atbalsta personas - bez vecuma ierobežojuma.
  Projekta iesniedzēju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.), iesniedz jauniešu izstrādātu projektu.
  Neformāla jauniešu grupa.
  Dalībnieku skaits Projektu īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupa.
  Projekta norises vieta Latvija

  SVARĪGI! Tā kā administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai, kā arī projekta pieteikuma iesniegšanai JSPA jauniešiem ir nepieciešams piesaistīt jebkuru Latvijā reģistrētu juridisku personu, tad jauniešu organizācijas sniedz galveno atbalstu savu jauniešu, vai citu jauniešu grupu solidaritātes projektu īstenošanai. 

 • Projekta izstrādē un īstenošanā  var piedalīties jaunieši, kuri:

  • projekta uzsākšanas brīdī ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem;
  • ir Latvijas rezidenti;
  • ir reģistrējušies Eiropas Jaunatnes portāla sadaļā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

  Projekta aktivitātēs var piedalīties neierobežots cilvēku skaits neierobežotā vecumā.

  Atbalsta sniegšanai dažādos projekta posmos, kā arī jauniešu mācīšanās veicināšanai, projektā var iesaistīt atbalsta personu. Atbalsta persona nevar būt viens no jauniešu grupas dalībniekiem, kas īsteno projektu. 

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Projekta plānošana un izstrāde;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  4. Projekta turpinājuma pasākumi, t.sk. rezultātu izplatīšana.

  Projektā iespējams īstenot dažāda veida solidaritāti veicinošas  aktivitātes - radošas, inovatīvas, balstītas uz neformālās izglītības principiem, kas rada pievienoto vērtību sabiedrībai un ļauj pašam mācīties.

  Projekts iedzīvina Eiropas pievienoto vērtību, pievēršoties Eiropas līmenī noteiktajām prioritātēm.

 • Projekta finansējums paredzēts visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai.

  Solidaritātes projektos tiek piemērots vienkāršots finansējuma aprēķins:

  Projekta vadības izmaksasAtbalsta personas izmaksasĀrkārtas izmaksas
  630 euro/mēnesī227 euro/dienā, ne vairāk kā 12 dienasFaktiskās izmaksas
  Projekta vadības, aktivitāšu īstenošanas, rezultātu izplatīšanas izmaksu segšanaiAtbalsta personas sniegto pakalpojumu segšanaiIzmaksas, lai atbalstītu jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību projektā (attiecas gan uz jauniešu grupas dalībniekiem, kas īsteno projektu, gan arī uz projekta aktivitāšu mērķa grupas dalībniekiem)
  Pienākas automātiskiAtsevišķi jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumāAtsevišķi jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā

  Priekšfinansējuma apjoms: pēc līguma noslēgšanas iesniedzējorganizācija saņem līdz 80% no piešķirtā finansējums. Atlikušo finansējumu organizācija saņem pēc gala atskaites iesniegšanas, izvērtēšanas un noslēgšanas.

 • Nākamie soļi:

  1. Atrodi domubiedrus un reģistrējieties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  2. Izzini vietējās sabiedrības izaicinājumus, definē projekta ideju un sagatavo iespējamos risinājumus;
  3. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās;
  4. Konsultējieties ar JSPA darbinieku, kurš atbildīgs par solidaritātes projektiem;
  5. Sameklē atbalsta organizāciju, kas palīdzēs projekta pieteikuma iesniegšanā;
  6. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  7. Saņem finansējumu un īsteno projektu. 

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, dalībniekiem jābūt 18 līdz 30 gadus vecam projekta uzsākšanas brīdī.

 • Projekta dalībnieks, kuram projekta laikā paliek 31 gads turpina dalību projektā. Šis dalībnieks nav jāaizvieto.

 • Piešķirtais finansējums jāizlieto pilnā apmērā, atbilstoši līguma nosacījumiem. Projekta vadības grupai jāvienojas, kādām vajadzībām projekta vadības izmaksas izlietot, lai sasniegtu projekta mērķi, padarīt projekta rezultātu nozīmīgu un ilgtspējīgu.

 • Projekta jauniešu grupā var būt ārzemju studenti, kuri ir Latvijas rezidenti.

 • Nē, solidaritātes projektu iesniegšanai nav nepieciešama kvalitātes zīme. Galvenais nosacījums, ka projekta vadības grupā ir vismaz 5 jaunieši, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.

 • Jā, neformālajām jauniešu grupām jāiegūst OID kods, tā pat kā juridiskajām personām. Vienam pilngadīgajam no grupas dalībniekiem  ir jāuzņemas grupas pārstāvniecību.

 • Projekta kopējais ilgums var būt no 2 līdz 12 (pilniem) mēnešiem. Tas nozīmē, ka paredzētās aktivitātes varbūt jebkādā garumā tik ilgi, kamēr tās iekļaujas kopējajā projekta ilgumā. Pagātnē īstenoti visdažādākie projekti – gan tādi, kur galvenā aktivitāte norisinās pāris dienas, gan tādi kur tā turpinās visa projekta gaitā. Solidaritātes projektu kontekstā, piemēram, arī plānošana, apmācības un rezultātu izplatīšana tiek skaitītas kā aktivitātes, kas nozīmē to, ka katrā projektā tiek īstenotas vairākas aktivitātes visā projekta norises laikā.

Cita būtiska informācija

Krišjānis Liepa

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākais eksperts (solidaritātes projekti)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »