Solidaritātes projekti jauniešu grupai

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi projekti, kas:

  • palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • dod iespēju 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, t.sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējām uzlabot savas kompetences;
  • aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.

 

Ko darīt? 

  1. Atrodi domubiedrus un reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē
  2. Izzini vietējās sabiedrības izaicinājumus un iespējamos risinājumus
  3. Sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu!
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »