Kvalitātes zīme

Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kura vēlas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros uzņemt vai nosūtīt jauniešus Brīvprātīgā darba projektā, pirms aktivitāšu uzsākšanas jāsaņem Kvalitātes zīmi, kas turpmāk ļauj īstenot projektu aktivitātes.

 • Kvalitātes zīme ir apliecinājums, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” principiem, mērķiem un prasībām. Kvalitātes zīme ir pirmais solis, lai:

  • uzņemtu brīvprātīgo savā organizācijā un risinātu vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • nosūtītu Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā;
  • saņemtu finansējumu aktivitāšu īstenošanai;
  • piekļūtu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 276 000 jauniešu.

  Atbilstoši organizācijas iecerēm iespējams saņemt kvalitātes zīmi šādām lomām, lai īstenotu Brīvprātīgā darba projektus:

  • Partnerorganizācijas lomai (uzņēmojorganizācijas un/vai atbalsta organizācijas funkcija);
  • Vadošās organizācijas lomai (uzņēmējorganizācijas un/vai atbalsta organizācijas funkcija).

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

   • atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
 • Partnerorganizācijas loma Partnerorganizācijas lomaVadošās organizācijas loma
  Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija - aptver visu darbību klāstu, kas saistītas ar brīvprātīgo uzņemšanu, aktivitāšu izstrādi, atbalsta sniegšanu brīvprātīgajam visos projekta posmos

  Svarīgi! Kvalitātes zīme tiek piešķirta katrai organizācijas lokācijas vietai
  Brīvprātīgā darba atbalsta organizācija - ietver dalībnieku atbalstīšanu, sagatavošanu pirms došanās brīvprātīgajā darbā, starpniecību starp brīvprātīgo un viņa uzņemošo organizāciju un atbalsta sniegšanu dalībniekiem pēc atgriešanās no brīvprātīgā darbaBrīvprātīgā darba projektu vadošā organizācija - ļauj pieteikties finansējumam un koordinēt brīvprātīgā darba aktivitātes.

  Svarīgi! Saņemt kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu vadošās organizācijas lomai var tikai gadījumā, ja ir piešķirta kāda no partnerorganizācijas lomām

 •  Partnerorganizācijas loma Vadošās organizācijas loma
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.) Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.), kas ir uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija un kas veic darbību vismaz 1 gadu. Iepriekšēja pieredze programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" (2018.-2020. gads) nav obligāta
  Kvalitātes zīmes iesniegšanas termiņš nepārtraukti nepārtraukti
  Kvalitātes zīmes izsniegšanas periods līdz 7 gadiem3-7 gadi, vai kamēr tiek pabeigta pēdējā apstiprinātā projekta īstenošana
  Ikgadējās dotācijas pieprasījums n/aVienu reizi gadā saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanos
  Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš n/alīdz 24 mēnešiem
 • Kvalitātes zīme ir nepieciešama, lai varētu īstenot brīvprātīgā darba projektus. 

  Kvalitātes zīmes pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

  1. Iepazīsties ar kvalitātes zīmes kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Kvalitātes zīmi.
  3. Sagatavo Kvalitātes zīmes pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē.
  4. Saņem Kvalitātes zīmi.
  5. Noslēdz līgumu par iespēju pieteikties ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai).
  6. Reizi gadā piesakies ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai) un īsteno projektu.


  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • 2021. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Eiropas Solidaritātes korpuss" kvalitātes zīmei skatāmi šeit (aktualizēts 11.05.2021).

 • Organizāciju, kas saņēmušas akreditāciju jaunatnes jomas projektu īstenošanai datu bāze pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijas akreditāciju ieguvušām organizācijām.

 • Lapa ir izstrādes stadijā un informācija tiks papildināta.

Cita būtiska informācija

Dalīties
Translate »