“Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidi

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir iespēja jauniešu organizācijām īstenot projektus, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un iesaistīt jauniešus nacionālās un starptautiskās solidaritātes aktivitātēs.

 • "Eiropas Solidaritātes korpuss" (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

  • jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  • Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

   

 • Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" tiks īstenota laikā no 2018.-2020.gadam, un tās kopējais finansējums ir 375 600 000 euro.

 • Projektu konkursi un to rezultāti (+links)

 • •    Piesakies JSPA organizētajām mācībām vai starptautiskajām mācībām.
  •    Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.
  •    Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem.
  •    Konsultējies JSPA.
   

 • Programmas vadlīnijas (+jāpielik links)

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Līva Jakovļeva

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vadītāja

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »