“Eiropas Solidaritātes korpuss” arhīvs

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.- 2020.) tika īstenota laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Programmas mērķis bija veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Turklāt “Eiropas Solidaritātes korpuss” bija pirmā ES programma, kas piedāvāja jauniešiem arī darba un prakses iespējas.

 • Eiropas Savienības programma jaunatnes jomā “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedza atbalstu:
  • solidaritātes projektiem,
  • brīvprātīgā darba projektiem,
  • algota darba un apmaksātas prakses projektiem (dalībnieka dzīvesvietas valstī vai ārvalstīs).

 • Lapa ir izstrādes stadijā un informācija tiks papildināta.

 • Programmā var piedalīties:
  jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

 • Programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenojamās aktivitātes:

  Brīvprātīgais darbs
  Stažēšanās un Darbs
  Solidaritātes projekti

  Plašāka informācija par aktivivitātēm skatāma  programmas vadlīnijās. 

 • Lapa ir izstrādes stadijā un informācija tiks papildināta.

Dalīties
Translate »