“Eiropas Solidaritātes korpuss” arhīvs

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.- 2020.) tika īstenota laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Programmas mērķis bija veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Turklāt “Eiropas Solidaritātes korpuss” bija pirmā ES programma, kas piedāvāja jauniešiem arī darba un prakses iespējas.

 • Eiropas Savienības programma jaunatnes jomā “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedza atbalstu:
  • solidaritātes projektiem,
  • brīvprātīgā darba projektiem,
  • algota darba un apmaksātas prakses projektiem (dalībnieka dzīvesvietas valstī vai ārvalstīs).

  Papildu informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu sagatavošanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās (16.12.2019, angļu valodā), programmas vadlīnijās (23.01.2020, latviešu valodā). 

  Informāciju par 2019. gada projektu konkursiem un 2018. gada projektu konkursa rezultātiem meklē sadaļā Projektu konkursi un to rezultāti.

   

 • Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" tiks īstenota laikā no 2018.-2020.gadam, un tās kopējais finansējums ir 375 600 000 euro.

 • Programmā var piedalīties:
  jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  Latvijā reģistrēta juridiskā persona (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

 • Programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenojamās aktivitātes:

  Brīvprātīgais darbs
  Stažēš
  anās un Darbs

  Solidaritātes projekti

  SVARĪGI! Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai sākotnēji nepieciešams iegūt Kvalitātes zīmi.

  Plašāka informācija par aktivivitātēm skatāma  programmas vadlīnijās. 

 •  

  •    Piesakies JSPA organizētajām vietējām un starptautiskām mācībām .
  •    Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.
  •    Jautā padomu un pieredzi reģionālajiem koordinatoriem.
  •    Konsultējies ar JSPA.
   

 • Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" 2020. gada rezultāti skatāmi infografikā

  ES programmu jaunatnes jomā rezultāti 2020. gadam

  ES programmu jaunatnes jomā rezultāti 2020. gadam
Dalīties
Translate »