Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”:

  • galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamos un kvalitatīvos solidaritātes pasākumos, stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu;
  • īpašais mērķis ir nodrošināt jauniešiem, tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, iespēju iesaistīties solidaritātes aktivitātēs Eiropā un ārvalstīs, vienlaikus uzlabojot un apstiprinot iegūtās kompetences, kā arī veicinot viņu nodarbinātību un pāreju uz darba tirgu.

  Programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā administrē JSPA. Vienlaicīgi Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos centralizētajos projektu konkursos.

  Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes:

  Būtiskas arī ir citas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iezīmes:

  • neformālā izglītība;
  • mācīšanās rezultātu atzīšana;
  • Eiropas pievienotā vērtība;
  • starptautiskā dimensija;
  • daudzvalodība;
  • dalībnieku aizsardzība un drošība;
  • projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana.
 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanai 2021.-2027. gadā pieejamais finansējums ir 1.09  miljardi eiro. 

  2021. gadā Latvijā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir paredzēti 2 projektu konkursi. Informācija par projektu konkursu kopējo finansējumu tiks papildināta. 

 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”  var piedalīties:

  • solidaritātes aktivitātēs (brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos) - jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  • brīvprātīgā darba projektos humānās palīdzības jomā - jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem; 
  • Latvijā reģistrēta juridiska persona (NVO, uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālās jauniešu grupas u.c.).

  Detalizēta informācija par projektu iesniedzējiem pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā ir iespējams īstenot šādas aktivitātes:

  SVARĪGI! Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai sākotnēji nepieciešams iegūt Kvalitātes zīmi.

 • Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Cita būtiska informācija

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
24.10.2021
Norises vieta
Bukareste, Rumānija
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 10.09.2021
Pasākuma datums
10.11.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
iepriekšēja reģistrācija 28.10.2021
Pasākuma datums
07.12.2021
Norises vieta
Stambula, Turcija
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 26. septembrim
Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »