Eiropas Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss. Kopā mēs varam.

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”:

  • galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamos un kvalitatīvos solidaritātes pasākumos, stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu;
  • īpašais mērķis ir nodrošināt jauniešiem, tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, iespēju iesaistīties solidaritātes aktivitātēs Eiropā un ārvalstīs, vienlaikus uzlabojot un apstiprinot iegūtās kompetences, kā arī veicinot viņu nodarbinātību un pāreju uz darba tirgu.

  Programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā administrē JSPA. Vienlaicīgi Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos centralizētajos projektu konkursos.

  Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes:

  Būtiskas arī ir citas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iezīmes:

  • neformālā izglītība;
  • mācīšanās rezultātu atzīšana;
  • Eiropas pievienotā vērtība;
  • starptautiskā dimensija;
  • daudzvalodība;
  • dalībnieku aizsardzība un drošība;
  • projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana.
 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanai 2021.-2027. gadā pieejamais finansējums ir 1.09  miljardi eiro.

  2023. gadā Latvijā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir paredzēti 2 projektu konkursi.

  Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstam 2023. gadā kopējais pieejamais finansējums ir 1 243 262 eiro:

  • 1 165 761 eiro brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas pieteikumiem (finansējuma apmēru sastāda 957 549 eiro no programmas pamata budžeta, kā arī 208 212 eiro programmas “Apvārsnis Eiropa” papildus piešķirtā finansējuma);
  • 77 501 eiro solidaritātes projektiem.
 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” var piedalīties:

  • solidaritātes aktivitātēs (brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos) - jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  • brīvprātīgā darba projektos humānās palīdzības jomā - jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem;
  • Latvijā reģistrēta juridiska persona (NVO, uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālās jauniešu grupas u.c.).

  Detalizēta informācija par projektu iesniedzējiem pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā ir iespējams īstenot šādas aktivitātes:

  SVARĪGI! Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai sākotnēji nepieciešams iegūt kvalitātes zīmi.

 • Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Cita būtiska informācija

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
05.12.2023
Norises vieta
Rīga, “Monika Centrum Hotel”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 21.11.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
08.12.2023
Norises vieta
Mārupes novads, viesnīca “Hampton By Hilton Riga Airport”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 21.11.2023. (ieskaitot)
Pasākuma datums
14.12.2023
Norises vieta
Radisson Blue Latvia Conference & Spa Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 08.12.2023. plkst. 17.00

Attēls ar ESK rezultātu platformu

Attēls ar Your Europe logo

Attels ar EACEA logo

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »