Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”:

  • galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamos un kvalitatīvos solidaritātes pasākumos, stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu;
  • īpašais mērķis ir nodrošināt jauniešiem, tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, iespēju iesaistīties solidaritātes aktivitātēs Eiropā un ārvalstīs, vienlaikus uzlabojot un apstiprinot iegūtās kompetences, kā arī veicinot viņu nodarbinātību un pāreju uz darba tirgu.

  Programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā administrē JSPA. Vienlaicīgi Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos centralizētajos projektu konkursos.

  Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes:

  Būtiskas arī ir citas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iezīmes:

  • neformālā izglītība;
  • mācīšanās rezultātu atzīšana;
  • Eiropas pievienotā vērtība;
  • starptautiskā dimensija;
  • daudzvalodība;
  • dalībnieku aizsardzība un drošība;
  • projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana.
 • Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanai 2021.-2027. gadā pieejamais finansējums ir 1.09  miljardi eiro. 

  2021. gadā Latvijā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir paredzēti 2 projektu konkursi. Informācija par projektu konkursu kopējo finansējumu tiks papildināta. 

 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”  var piedalīties:

  • solidaritātes aktivitātēs (brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos) - jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  • brīvprātīgā darba projektos humānās palīdzības jomā - jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem; 
  • Latvijā reģistrēta juridiska persona (NVO, uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālās jauniešu grupas u.c.).

  Detalizēta informācija par projektu iesniedzējiem pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” Latvijā ir iespējams īstenot šādas aktivitātes:

  SVARĪGI! Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai sākotnēji nepieciešams iegūt Kvalitātes zīmi.

 • Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Cita būtiska informācija

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
21.05.2022
Norises vieta
Irija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 16.05.2022
Pasākuma datums
03.06.2022
Norises vieta
Sigulda
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 25.maijam
Pasākuma datums
19.06.2022
Norises vieta
Tblisi, Gruzija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 3. maijam
Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Viļņa, Lietuva
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 25.05.2022.
Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 22.04.2022.
Pasākuma datums
05.07.2022
Norises vieta
Horvātijā
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 16.05.2022.
Pasākuma datums
04.08.2022
Norises vieta
Siguldas pils kvartāls
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam
Pasākuma datums
03.10.2022
Norises vieta
Vīne, Austrija
Pieteikuma laiks
iepriekšējā reģistrācija līdz 15.08.2022.
Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »