Sadarbības līgums projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Pamatojoties uz pieteikumu dalībai projektā starp JSPA un dalībai apstiprināto pašvaldību, 2024. gada marta un aprīļa laikā notiks sadarbības līguma slēgšana. Līgums noslēdzams ne vēlāk kā līdz darba ar jaunatni pašvaldībā veicēju mācību uzsākšanai, kas tiks uzsāktas 2024. gada maija sākumā.

 

Informācija šajā sadaļā tiks papildināta ar līgumu starp pašvaldību un JSPA (provizoriski: 2024. gada 1. ceturksnis) un  vienošanos pie sadarbības līguma par finansējuma piešķiršanu aktivitāšu īstenošanai pašvaldībā (provizoriski: 2025. gada 1. ceturksnis).

 

Informācija šajā sadaļā tiks papildināta.

Informācija aktualizēta 21.02.2024.

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Laila Ābena

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »