Publicitātes prasības

JSPA un sadarbības partneri nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

 

Informācija šajā sadaļā tiks papildināta.

Informācija aktualizēta 21.02.2024.

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Laila Ābena

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »