Publicitātes prasības

Projekta īstenošana ietver sabiedrības informēšanu par projekta gaidu, mērķiem, aktivitātēm, kā arī par Eiropas Savienības finansējumu un tā izlietojumu.  Tādā veidā veidojas sabiedrības izpratne par ieguvumiem, ko sniedz ES ikviena cilvēka dzīvē. Tāpēc īstenojot “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu, sadarbības partnerim ir jānodrošina sekojošas komunikācijas un vizuālās identitātes prasības atbilstoši ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām un projektā noteiktajam.

 • Visos ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos un komunikācijas materiālos, ko paredzēts izplatīt plašākai sabiedrībai, medijiem vai pasākuma dalībniekiem, jāsniedz pamanāms paziņojums, kurā jāuzsver no Eiropas Savienības (ES) saņemtais atbalsts, izvietojot logotipu ansambli: ES emblēmu ar tekstu "NextGenerationEU" kopā ar Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) logo, kā arī jāpievieno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) logotips.

  Emblēmas un logo lietošanas nosacījumi:

  • ES emblēma ar paziņojumu par finansējumu izvietojama kreisajā pusē, bet NAP2027 logo labajā;
  • Ja papildus ES emblēmai tiek attēloti citi logotipi (piemēram, JSPA, kas novietojams aiz NAP2027 logo), ES emblēmai pēc augstuma vai platuma ir jābūt vismaz tikpat lielai kā citam lielākajam logotipam. Neviens logotips nedrīkst būt lielāks par ES emblēmu ar paziņojumu par finansējumu;
  • ES emblēmas krāsu nosaka atkarībā no fona. Uz spilgtiem foniem var izvēlēties logotipu zilā krāsā, savukārt uz tumšiem foniem, piemēram, uz melnbaltiem materiāliem, ideāla izvēle būs paziņojums par finansējumu baltā krāsā;
  • Jāizvairās no kontrastējošiem tekstiem, logotipiem, attēliem vai jebkuriem citiem vizuāliem elementiem, kas var apdraudēt labu ES emblēmas un NAP2027 logo salasāmību;
  • Vizuālās identitātes materiālu izmantošanā jāievēro konsekvence – visus logotipus lieto vai nu krāsainā vai melnbaltā versijā.

  ES emblēma ar attiecīgo paziņojumu par finansējumu un NAP logo

   

  ES emblēmas failus ar paziņojumu par finansējumu un NAP2027 logo latviešu un angļu valodā iespējams lejupielādēt šeit vai tīmekļvietnē www.esfondi.lv.

  JSPA logo

  JSPA logo 

  Piemērs ar logotipu izvietošanu:

  Projekta īstenotājs drīkst blakus novietot arī savu logo, ievērojot minimālās atstarpes “7” izmērā no NAP2027 logotipa.

  • Oficiālajā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un sociālo mediju vietnēs, ja tādas ir, jāpublicē īss, ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem, kā arī jāuzsver no ES saņemtais finansiālais atbalsts. Informācija tīmekļvietnē jāaktualizē, tiklīdz pieejama aktuālākā informācija. Aprakstā jāiekļauj norāde uz projekta īstenotāju – JSPA sadarbībā ar novadu un valstspilsētu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kā arī saite uz tīmekļvietni www.jaunatne.gov.lv, kur pieejama plašāka informācija par projektu.
  • Projekta īstenotāja, tā sadarbības partnera vai medija tīmekļvietnē, publicējot GIF un kustīgus vai nekustīgus banerus, tajos obligāti jāietver logo ansamblis. Ja logo novietojumam nav vietas, tad uz tā noklikšķinot, tam jāaizved uz tīmekļvietni, kur logo ansamblis ir skaidri redzams, kā arī ir pieejama pilna informācija par ES finansējumu.
  • Publicējot ierakstus par projektu sociālo mediju kanālos, ierakstos ieteicams pieminēt ES atbalstu. Informāciju par ES atbalstu var norādīt arī profila aprakstā. Vizuālie materiāli, tostarp videomateriāli, jāapzīmē ar ES emblēmu, paziņojumu par finansējumu un NextGenerationEU, kā arī NAP2027 logo un/vai jāinformē par atbalstu tekstā. 
  • Veidojot un publicējot video, tajā jāietver logo ansamblis, to izvietojot vienā no trīs variantiem:
   • beigās (obligāti);
   • sākumā un beigās;
   • kā ūdenszīmi visu laiku un beigās.

  Piemērs vizuālam sociālo mediju ierakstam ar logo izvietošanu:

  • Sociālo mediju ierakstos par projektu aicinām lietot mirkļbirkas: #Atveselosanasfonds #JSPA #digitalaisdarbs #jaunatnesjoma #radiiespejas.
  • Tāpat ikvienā sociālo mediju ierakstā ieteicams lietot arī atsauci uz JSPA (Facebook: @Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Instagram – @jspa_latvia).
  • Ievietojot informāciju tīmekļvietnēs un sociālo mediju vietnēs, par labo praksi tiek uzskatīta ES emblēmas un norādes uz fondiem parādīšana digitālo ierīču apskates zonā (publikācijas augšpusē vai integrēti labajā vai kreisajā pusē tekstā), lai lietotājam nevajadzētu ritināt lapu uz leju. Piemērs:

  • Visās preses relīzēs jāiekļauj attiecīgā informācija par ES fondu finansiālo atbalstu. Preses relīzēs nav jāievieto ES emblēma un NAP2027 logo vai specifiska projekta informācija (piem. projekta numurs)! Ja tiek publicēts apmaksāts raksts, tādā gadījumā ir jāizvieto ES emblēma un NAP2027 logo.
  • Aicinām projektu īstenotājus īstenot regulāru (piemēram, katrā projekta īstenošanās posmā – mācības, idejas izstrāde, īstenošana, izvērtēšana, pēc projekta noslēguma gūtās atziņas un projekta ilgtermiņa ietekme) projektu rezultātu un pieredzes stāstu komunikāciju caur saviem komunikācijas kanāliem, uzrunājot pašvaldību, vietējos vai valsts medijus, kā arī nosūtot tos JSPA publicēšanai pie projekta pieredzes stāstiem.
  • Projektu īstenotājiem ir iespēja saņemt konsultāciju sev būtiskos jautājumos par projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu, sazinoties ar JSPA Komunikācijas nodaļas pārstāvjiem. Aicinām maksimāli izmantot šo iespēju, tai skaitā, saskaņojot materiālus, ja nav pārliecība par atbilstošu vizuālās identitātes piemērošanu.
  • Lai veidotu sadarbību ar medijiem, piedāvājam video lekciju par sadarbību ar medijiem: https://youtu.be/ZWmLkchXlNM.
  • JSPA ir izveidotas Instagram tematiskās uzlīmes (stickers), ko aicinām izmantot, informējot par projektu aktivitātēm. Video pamācība skatāma: https://youtube.com/shorts/P08KNsR9jag.
 • Informācija šajā sadaļā tiks papildināta.

Informācija šajā sadaļā tiks papildināta.

Informācija aktualizēta 10.06.2024.

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Laila Ābena

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »