Pašvaldības pieteikšanās dalībai projektā

Dalībai projektā var pieteikties novadu pašvaldības, valstspilsētas, pašvaldību apvienības. Lai pieteiktos projektā, pašvaldība:

 1. Izvirza komandu – 6 līdz 8 pārstāvjus, kuri ikdienā veic darbu ar jauniešiem (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu darbinieki, sociālo dienestu darbinieki, NVO pārstāvji, jauniešu organizāciju biedri u.tml.) dalībai apmācībās un iesaistei digitālā darba ar jaunatni attīstības plāna izveidē un ieviešanā pašvaldībā;
 2. Aizpilda pieteikuma veidlapu un nosūta JSPA uz oficiālo e-adresi (90001825883) vai info[at]jaunatne.gov.lv līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Vēršam uzmanību, ka 27.02.2024. mainīta veidlapas forma – papildināts ar norādi par galveno kontaktpersonu ar JSPA!

 • Darbu ar jaunatni pašvaldībā īsteno vairāki speciālisti, kur katrs darbojas savā jomā. Projekts ir iespēja visiem apvienoties vienā komandā un kopīgi izveidot individuālo pašvaldības plānu digitālajam darbam ar jaunatni, kā arī to īstenot.

  Ieteicams izvirzīt 6 līdz 8 pārstāvjus, kuri ikdienā veic darbu ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu darbinieki, sociālo dienestu darbinieki, NVO pārstāvji, jauniešu organizāciju biedri u.tml.

  Plaša komanda:

  • sekmēs starpinstitūciju sadarbību;
  • paplašinās projektā iesaistīto personu un organizāciju skaitu;
  • minimizēs riskus, kas rodas lielās darba ar jaunatni veicēju mainības dēļ;
  • jaunatnes darba veicējiem sniegs iespēju stiprināt digitālās prasmes;
  • digitālā darba veicējiem būs iespēja savā ikdienas darbā ņemt vērā jaunatnes jomu;
  • ir iespēja projekta plānošanā un realizācijā iesaistīties jauniešiem, kuri darbojas kādā organizācijā, piemēram, jauniešu pašpārvaldē, un arī 2025.gadā turpinās darboties jaunatnes jomas attīstībā pašvaldībā.

  Izstrādājot individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni pašvaldībā starp komandas dalībniekiem būs svarīgi izlemt, kurš būt tās līderis jeb galvenā kontaktpersona ar JSPA par individuālā plāna īstenošanu.

  Projekta īstenošanā svarīgas kompetences:

  • projektu vadība,
  • komandas vadība,
  • līderība,
  • komandas darbs,
  • stratēģiskā domāšana,
  • sadarbības prasmes,
  • iniciatīva un radošā domāšana,
  • komunikācijas prasmes, lai projektā iesaistītu jauniešus un par tā rezultātiem informētu sabiedrību.

Informācija aktualizēta 18.03.2024.

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Laila Ābena

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »