“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” pašvaldībām

Informācija šajā sadaļā tiks papildināta.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »