Atbalsts skolēnu pašpārvaldēm

Par atbalstu skolēnu pašpārvaldēm

Kā viena no JSPA administrēto Eiropas Savienības programmu prioritātēm ir “Dalība demokrātiskā dzīvē”. Jaunieši jau skolas ietvaros var līdzdarboties demokrātiskos procesos, iesaistoties skolu pašpārvaldēs. Tādejādi ne tikai piedaloties būtiskos procesos skolās, t.sk., lēmumu pieņemšanā, bet iegūt kompetenci turpmākajai dzīvei, esot pilsoniski aktīvam.

Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskā partnerībā “New Power in Youth”. Šīs partnerības ietvaros tiks izveidota nacionāla līmeņa dokuments “Jaunatnes līdzdalības stratēģija”.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk skolēni izmantotu savas tiesības iesaistīties pašpārvaldes darbībā, JSPA piedāvā jauniešiem un viņu atbalsta personām dažādas atbalsta aktivitātes.

 • JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu domēm, jauniešu organizācijām un pašvaldībām, kuras vēlas veicināt jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.

  JSPA organizē šādas mācības:

  • Ik gadu tiks organizētas moduļu mācības skolu pašpārvalžu komandām Mācībās aptvertas tādas tēmas kā pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode. 2021.gadā ir uzsāktas pirmās šīs mācības, iesaistot pašpārvalžu komandas no desmit skolām.

   

  • Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Šī projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts 144 izglītības iestādēm, to pašpārvalžu komandām piedaloties mācībās un pēc tam īstenojot izglītības iestādes vienaudžiem atbalsta pasākumu, kuram iniciatīvu projektu ietvaros tiek piešķirts finansējums 1000 eiro apmērā. Tiek plānots, ka, kuros gadījumos attiecināms, būtisks atbalsts izglītības iestāžu skolu dalībai projektā tiek sniegts no pašvaldību puses.
 • Attiecībā uz skolēnu pašpārvaldēm JSPA izveidojusi vebināra ciklu par jauniešu pilsonisko līdzdalību skolēnu pašpārvaldēs un skolēnu domēs. Kopumā šajā ciklā ir četri vebināri:

  • Pašpārvaldes ABC;
  • Pašpārvaldes ceļā uz lieliem mērķiem;
  • Pašpārvalde formālās un neformālās izglītības krustcelēs;
  • Pašpārvaldes starptautiskā gaismā.

   

  Visi vebināri, t.sk., ar subtitriem ir pieejami straumēšanas vietnē Youtube.

Pasākumi

visi pasākumi
Pasākuma datums
27.09.2021
Norises vieta
Sigulda
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 16.09.2021
Pasākuma datums
28.09.2021
Norises vieta
Berlīne, Vācija
Pieteikuma laiks
pieteikšanās tiešsaistē līdz 16.05.2021
Pasākuma datums
26.10.2021
Norises vieta
tiešsaistē
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 19.09.2021
Pasākuma datums
02.11.2021
Norises vieta
Portoroža, Slovēnija
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 08.09.2021
Pasākuma datums
07.12.2021
Norises vieta
Stambula, Turcija
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 26. septembrim
Dalīties
Translate »