Atbalsts skolēnu pašpārvaldēm

Par atbalstu skolēnu pašpārvaldēm

Kā viena no JSPA administrēto Eiropas Savienības programmu prioritātēm ir “Dalība demokrātiskā dzīvē”. Jaunieši jau skolas ietvaros var līdzdarboties demokrātiskos procesos, iesaistoties skolu pašpārvaldēs. Tādejādi ne tikai piedaloties būtiskos procesos skolās, t.sk., lēmumu pieņemšanā, bet iegūt kompetenci turpmākajai dzīvei, esot pilsoniski aktīvam.

Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskā partnerībā “New Power in Youth”. Šīs partnerības ietvaros tiks izveidots nacionāla līmeņa dokuments “Jaunatnes līdzdalības stratēģija”.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk skolēni izmantotu savas tiesības iesaistīties pašpārvaldes darbībā, JSPA piedāvā jauniešiem un viņu atbalsta personām dažādas atbalsta aktivitātes.

 • JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu domēm, jauniešu organizācijām un pašvaldībām, kuras vēlas veicināt jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.

  JSPA organizē šādas mācības:

  • Ik gadu tiks organizētas moduļu mācības skolu pašpārvalžu komandām Mācībās aptvertas tādas tēmas kā pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode. 2021.gadā ir uzsāktas pirmās šīs mācības, iesaistot pašpārvalžu komandas no desmit skolām.

   

  • Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Tās mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību:
   • piedaloties mācībās un tiešsaistes semināros,
   • īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus. 

   Iniciatīvas ietvaros: 

   • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, 
   • veicināta izglītojamo labbūtība, 
   • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.  
 • Attiecībā uz skolēnu pašpārvaldēm JSPA izveidojusi vebināra ciklu par jauniešu pilsonisko līdzdalību skolēnu pašpārvaldēs un skolēnu domēs. Kopumā šajā ciklā ir četri vebināri:

  • Pašpārvaldes ABC;
  • Pašpārvaldes ceļā uz lieliem mērķiem;
  • Pašpārvalde formālās un neformālās izglītības krustcelēs;
  • Pašpārvaldes starptautiskā gaismā.

   

  Visi vebināri, t.sk., ar subtitriem ir pieejami straumēšanas vietnē Youtube.

  2021. gadā projekta "Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai" ietvaros, mācībās un citās atbalsta aktivitātēs iesaistījās 150 skolas, no kurām 126 iesniedza savus iniciatīvu projektus, izveidojot Labbūtības ceļakartes, kas kalpoja Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai savās skolās.

Pasākumi

Pasākuma datums
07.09.2022
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās pagarināta līdz 25.08.2022.
Pasākuma datums
02.10.2022
Norises vieta
Circeo nacionālais parks Sabaudijā, Itālijā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 22.07.2022
Pasākuma datums
05.10.2022
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.09.2022.
Pasākuma datums
14.12.2022
Norises vieta
Klātienē
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās 1.līmeņa mācībām līdz 30. novembrim
Pasākuma datums
02.03.2023
Norises vieta
Viļņa, Lietuva
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 11.01.2023.
Pasākuma datums
28.06.2024
Norises vieta
Baltezers, viesnīca “Baltvilla”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.06.2024.
Dalīties
Translate »