Atbalsts skolēnu pašpārvaldēm

Par atbalstu skolēnu pašpārvaldēm

Kā viena no JSPA administrēto Eiropas Savienības programmu prioritātēm ir “Dalība demokrātiskā dzīvē”. Jaunieši jau skolas ietvaros var līdzdarboties demokrātiskos procesos, iesaistoties skolu pašpārvaldēs. Tādejādi ne tikai piedaloties būtiskos procesos skolās, t.sk., lēmumu pieņemšanā, bet iegūt kompetenci turpmākajai dzīvei, esot pilsoniski aktīvam.

Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskā partnerībā “New Power in Youth”. Šīs partnerības ietvaros tiks izveidota nacionāla līmeņa dokuments “Jaunatnes līdzdalības stratēģija”.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk skolēni izmantotu savas tiesības iesaistīties pašpārvaldes darbībā, JSPA piedāvā jauniešiem un viņu atbalsta personām dažādas atbalsta aktivitātes.

 • JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu domēm, jauniešu organizācijām un pašvaldībām, kuras vēlas veicināt jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.

  JSPA organizē šādas mācības:

  • Ik gadu tiks organizētas moduļu mācības skolu pašpārvalžu komandām Mācībās aptvertas tādas tēmas kā pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode. 2021.gadā ir uzsāktas pirmās šīs mācības, iesaistot pašpārvalžu komandas no desmit skolām.

   

  • Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Tās mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību:
   • piedaloties mācībās un tiešsaistes semināros,
   • īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus. 

   Iniciatīvas ietvaros: 

   • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, 
   • veicināta izglītojamo labbūtība, 
   • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.  
 • Attiecībā uz skolēnu pašpārvaldēm JSPA izveidojusi vebināra ciklu par jauniešu pilsonisko līdzdalību skolēnu pašpārvaldēs un skolēnu domēs. Kopumā šajā ciklā ir četri vebināri:

  • Pašpārvaldes ABC;
  • Pašpārvaldes ceļā uz lieliem mērķiem;
  • Pašpārvalde formālās un neformālās izglītības krustcelēs;
  • Pašpārvaldes starptautiskā gaismā.

   

  Visi vebināri, t.sk., ar subtitriem ir pieejami straumēšanas vietnē Youtube.

  2021. gadā projekta "Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai" ietvaros, mācībās un citās atbalsta aktivitātēs iesaistījās 150 skolas, no kurām 126 iesniedza savus iniciatīvu projektus, izveidojot Labbūtības ceļakartes, kas kalpoja Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai savās skolās.

Pasākumi

visi pasākumi
Pasākuma datums
20.06.2022
Norises vieta
Tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 17.06.2022
Pasākuma datums
21.06.2022
Norises vieta
Īrija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 16.05.2022
Pasākuma datums
12.07.2022
Norises vieta
Zemgalē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 09.05.2022
Pasākuma datums
17.08.2022
Norises vieta
Tallina Igaunijā un tiešsaistē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 16.06.2022
Pasākuma datums
17.08.2022
Norises vieta
Latvija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 26.06.2022
Pasākuma datums
24.08.2022
Norises vieta
Latgalē
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 09.05.2022
Dalīties
Translate »