Kvalitātes politika

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) kvalitātes politika – būt dinamiskai un mūsdienīgai uz sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu orientētai iestādei, kas veicina jauniešu aktivitāti un mobilitāti Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

JSPA kvalitātes politiku īsteno, pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmu (KVS), kas atbilst ISO 9001:2015 standartam, un šīs politikas īstenošana ir atkarīga no katra JSPA darbinieka profesionālās sagatavotības, informētības par augstākās vadības pieņemtajiem lēmumiem, iesaistīšanās procesos, projektos un darba grupās, kompetences un precīzas amata pienākumu izpildes. Būtiska ir JSPA darbinieku izpratne par iekšējās komunikācijas nozīmi un sadarbību starp struktūrvienībām un struktūrvienību ietvaros.

Kvalitates Vadības Sistēmas sertifikāts (.pdf)

Dalīties
Translate »