Konsultatīvā padome

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotās jaunatnes politikas ieviešanā, kopš 2018. gada pavasara JSPA darbojas Konsultatīvā padome.

Konsultatīvajā padomē darbojas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, JSPA pārstāvji un JSPA mācību vadītāju kopas pārstāvis. Organizācijas dalībai padomē varēja pieteikties publiskā konkursā. Padomes sastāvu 2019. gadā plānots papildināt ar jauniešu pārstāvniecību.

Padomes sēdes notiek vismaz divas reizes gadā un tajās tiek kopīgi diskutēts par JSPA prioritātēm un veicamajiem darbiem, tādējādi uzlabojot JSPA administrēto programmu īstenošanas kvalitāti un sniedzot pienesumu jaunatnes jomas attīstībai kopumā.

JSPA Konsultatīvās padomes sastāvs:

Daina Sproģe, JSPA direktore (Konsultatīvās padomes vadītāja)
Lelde Vazdiķe, Latvijas Pašvaldību savienība
Emīls Anškens, Latvijas Jaunatnes padome
Katrīna Leitāne, Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis”
Romāns Beskrovnijs, Cēsu novada jaunatnes lietu speciālists
Sanda Gertnere, biedrība «STREETBASKET»
Gints Klāsons, Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls
Staņislavs Babins, JSPA mācību vadītāju kopas pārstāvis
Nils Mosejonoks, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs

Nils Mosejonoks

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs

Dalīties
Translate »