Iepirkumi

2019. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), tāpēc turpmāk visa informācija par publiskajiem iepirkumiem, kuriem piemēro PIL, ir ievietota un pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

2023. gads

 • Ir izsludināts iepirkums “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana” ID Nr. JSPA 2023/03.

  Galvenais CPV kods: 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); kuros kā atsevišķa komponente iespējama kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana, kas atbilst CPV kodam: 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

  Publikācija par izsludināto iepirkumu pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja  tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/737620.

  Iepirkuma dokumentācija EIS: tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100638

  Informatīvais paziņojums ievietots: 15.05.2023.

 • Ir izsludināts iepirkums “Speciālistu komandas atbalsta nodrošināšana pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta (Nr.7.2.1.2/15/I/001) ietvaros” ID Nr. JSPA 2023/02.

  Galvenais CPV kods: 80000000-4 (Izglītības un mācību pakalpojumi), papildu CPV kodi: 85300000-2 (Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi), 80590000-6 (Mācību konsultāciju pakalpojumi), 98200000-5 (Konsultāciju pakalpojumi par iespēju vienlīdzību), 85121270-6 (Psihiatru vai psihologu pakalpojumi), 79140000-7 (Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi), 80510000-2 (Speciālistu mācību pakalpojumi) un 98000000-3 (Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi).

  Publikācija par iepirkumu Iepirkumu uzraudzības biroja  tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/732141.

  Iepirkuma dokumentācija Elektronisko iepirkumu sistēmā E-konkursu apakšsistēmā:

  tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98117.

  Informatīvais paziņojums ievietots: 29.03.2023.

 • Ir izsludināts iepirkums “Speciālistu komandas atbalsta nodrošināšana pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta (Nr.7.2.1.2/15/I/001) ietvaros” ID Nr. JSPA 2023/01.

  Galvenais CPV kods: 80000000-4 (Izglītības un mācību pakalpojumi).

  Publikācija par iepirkumu Iepirkumu uzraudzības biroja  tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/727580

  Iepirkuma dokumentācija EIS:

  Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96419

  Informatīvais paziņojums ievietots: 22.02.2023.

2022. gads

 •  Ir izsludināts iepirkums “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” un Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu un projektu gala atskaišu vērtēšanas ekspertu pakalpojumi” ID Nr. JSPA 2022/10.

  Galvenais CPV kods: 79419000-4 (Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi).

  Publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja  tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/711707

  Iepirkuma dokumentācija Elektronisko iepirkumu sistēmā :

  Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89772

 • Iepirkums “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” un Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu un projektu gala atskaišu vērtēšanas ekspertu pakalpojumi” ID Nr. JSPA 2022/09. Galvenais CPV kods: 79419000-4 (Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi) IR PĀRTRAUKTS.

  Publikācija par iepirkumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/711451

  Iepirkuma dokumentācija EIS:

  Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89005

 • Ir izsludināts iepirkums “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras telpu uzkopšana” ID Nr. JSPA 2022/08.

  Galvenais CPV kods: 90919200-4 (Biroju uzkopšanas pakalpojumi).

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/705408

  Iepirkuma dokumentācija EIS: 

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86764

 • Ir izsludināts iepirkums “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana ID Nr. JSPA 2022/07.

  Galvenais CPV kods 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); kuros kā atsevišķa komponente iespējama kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana, kas atbilst CPV kodam: 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē:

  https://pvs.iub.gov.lv/show/695902

  Iepirkuma dokumentācija EIS:

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82061

 • Ir izsludināts iepirkums “Neformālās izglītības mācību vadītāju pakalpojumi” ID Nr. JSPA 2022/06. Galvenais CPV kods: 80500000-9 (Mācību pakalpojumi); papildu CPV kods: 80521000-2 (Mācību programmas izstrādes pakalpojumi).   

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/694088

  Iepirkuma dokumentācija EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81351

 • Ir izsludināts iepirkums “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde” ID Nr. JSPA 2022/05.

  CPV kods: 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē:

  https://pvs.iub.gov.lv/show/693049

  Iepirkuma dokumentācija EIS:

  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80699

   

   

 • Ir izsludināts iepirkums “Reprezentācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde” ID Nr. JSPA 2022/02.

  CPV kods: 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti).

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/690207

  Iepirkuma dokumentācija EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78938

  Informatīvais paziņojums ievietots: 01.04.2022.

 • Ir izsludināts iepirkums “Supervīziju pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībāmID Nr. JSPA 2022/01.

  CPV kods: 80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi).

  Publikācija par iepirkumu IUB tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/686941

  Iepirkuma dokumentācija EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75719

  Informatīvais paziņojums ievietots: 07.03.2022.

2021. gads

 • Iepirkuma procedūra “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”, identifikācijas numurs: JSPA 2021/02

  CPV kods 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); kuros kā atsevišķa komponente iespējama kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana.

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57922

  Informatīvais paziņojums ievietots 01.06.2021.

 • Iepirkuma priekšmets: “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”.

  CPV kods 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).

  Paredzamā līgumcena līdz 13 900 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez PVN.

  Iepirkuma līguma izpildes termiņš 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai.

  Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51467

 • Iepirkuma procedūra "Supervīziju pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām", identifikācijas numurs: JSPA 2021/03

  CPV kods 80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi).

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61824

  Informatīvais paziņojums ievietots 23.08.2021.

2020. gads

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/03.

  Informatīvs paziņojums.

  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: CPV kods

  79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32443

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 18.februārim plkst. 10.00.

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz JSPA juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Dita Usāre, tālrunis 67358063, e-pasts: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv.

  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/02.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (Iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32779

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 20500,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/01.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti), 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32605

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 38760,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr.  JSPA 2020/06.
  Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 28. decembra plkst.10.00.
  Paredzamā vispārīgās vienošanās summa ir 130000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).
  Plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks: 36 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
  Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties: Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48859

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

2019. gads

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2019/3.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi); 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma), 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18787

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 80 000,00 EUR bez PVN.

  Informatīvais paziņojums ievietots 01.04.2019.

 • Identifikācijas Nr. Aģentūra 2019/1.

  Informatīvs paziņojums.

  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79952000-2.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15670  e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

  Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 28. janvārim plkst. 10.00.

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

  Iepirkumu procedūru organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas nosacījumus un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 130 000,00 EUR bez PVN.

  Pakalpojuma sniegšanas termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem sasniedz nolikuma 6. punktā norādīto plānoto līgumcenu.

  Pakalpojuma īss apraksts: nodrošināt pasākuma organizēšanu (loģistiku/koordinēšanu) veikt Pasūtītāja rīkoto pasākumu atbilstošas pasākumu norises vietas, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšanas, nodrošināšanu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  Informatīvais paziņojums ievietots 18.01.2019.

Dalīties
Translate »