Darbības joma

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt:

  • jauniešu aktivitāti un mobilitāti;
  • līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos;
  • jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA darbību reglamentējošie dokumenti

Aģentūra darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 11. decembra noteikumiem Nr.863 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa reglamentu Nr.1-64/1  “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments” (grozījumi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa reglamentā Nr.1-64/1).
Dalīties
Translate »