Budžets

Aģentūras aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizētajā līmenī

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc JSPA budžeta tāmes ir pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.


Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

 

AMATU GRUPAAMATA VIETU SKAITS
AMATU SAIME, APAKŠSAIME, LĪMENISAMATA NOSAUKUMS
123
1.1.IIIAģentūras direktors1
39.2.VDepartamenta direktors1
39.1.VDepartamenta direktors1
39.2.IVNodaļas vadītājs2
39.1.IV ANodaļas vadītājs3
39.1.VNodaļas vadītājs1
26IV ANodaļas vadītājs1
15.1.IV BNodaļas vadītājs1
24IVNodaļas vadītājs1
39.2.IIVecākais eksperts13
39.1.IIIVecākais projektu vadītājs1
39.1.IIIProjektu koordinators9
39.1.III Vecākais eksperts4
39.1.IV AVecākais projektu vadītājs3
26IIIVecākais komunikācijas speciālists2
17IVVecākais grāmatvedis3
17IIIGrāmatvedis1
24IIIVecākais juriskonsults1
38.1.IIVecākais eksperts1
20.3.IIIVecākais lietvedis1
Dalīties
Translate »