Budžets

Aģentūras aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizētajā līmenī

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc JSPA budžeta tāmes ir pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.


Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanās laikā pieņemtajiem lēmumiem, Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijai publicē informāciju par Ministrijas izdevumiem un nodarbināto skaitu.

AMATU GRUPAAMATA VIETU SKAITSMĒNEŠALGAS DIAPAZONSVIDĒJĀ MĒNEŠALGA
AMATU SAIME, APAKŠSAIME, LĪMENISAMATA NOSAUKUMSno līdz
123345
ADMINISTRATĪVĀ VADĪBA
1IVDirektors1191719171917
18.3. DOKUMENTU PĀRVALDĪBA
18.3IIILietvedis1109010901090
44. ĀRVALSTU FINANŠU INSTRUMENTU VADĪBA
44IV ADaļas vadītājs5150016471594.80
44IV ADaļas vadītājs - galvenais grāmatvedis1164716471647
44III BVecākais projektu vadītājs4130014801393.33
44III AProjektu koordinators18110013801271.66
44III AProjektu vadītājs5130013001300
44III AVecākais referents2138013801380
44III AJuriskonsults2138013801380
44III AGrāmatvedis3
44III AIekšējās kontroles vecākais eksperts1138013801380
Dalīties
Translate »