Aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

Misija Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras JSPA logotips Misija JSPA - vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai. Vīzija Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide. 2018. gada prioritātes: veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu; celt kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā; veicināt darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās; veicināt jauniešu nodarbinātību; ieviest starptautisko dimensiju formālās izglītības jomā; nodrošināt starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību administrēto programmu ietvaros - noteikto mērķu īstenošanā. Vēsture ikona laikam Ar 1999.gada 18.augusta LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.423 ir apstiprināti bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" statūti. 1999.gada 24.augustā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas nr.000345721. 2004.gada 7.oktobrī ir apstiprināta bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" reorganizācija par valsts aģentūru "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra". Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Ar 2007.gadā 1.janvāri valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Ar 2009.gada 1.jūliju valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" statuss ir nostiprināts: Publisko aģentūru likumā; Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums", Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.925 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums" un Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr. 1073 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras"Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra""". Ar 2013.gada 1.janvāri Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir valsts tiešās pārvaldes iestāde. Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.863 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums”. Struktūra Vadība Budžets Darbības pārskats Kontaktinformācija
Dalīties
Translate »