Semināra 29.04.2020. prezentācija par atklāta projektu konkursa „Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta iesnieguma sagatavošanu

Dalīties
Translate »