Jauniešu iniciatīvas projekti

Jauniešu iniciatīvas projekti

Jaunieši kopā raksta un strādā jauniešu iniciatīvas projektos.
Jauniešu iniciatīvas projekti ir radoši.
Iniciatīvas projektā jaunieši dara to, kas viņus interesē.
Taču projektam jādod labums apkārtējiem cilvēkiem.

Projektos var organizēt dažādus pasākumus.
Šie pasākumi var notikt skolā, pilsētā vai pagastā.
Ar šādiem projektiem var palīdzēt citiem cilvēkiem.

Jauniešu iniciatīvas projekts ir
Tava iespēja pierādīt sev un citiem,
ka Tu pats daudz ko vari!
Tu vari atrisināt problēmas,
kas Tevi satrauc.
Tu vari sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem,
skolas administrāciju, pašvaldību un uzņēmējiem.

Ja piedalīsies jauniešu iniciatīvas projektā,
Tu iemācīsies daudz ko jaunu.

Viss, ko iemācīsies, Tev noderēs gan mācoties skolā,
gan sākot strādāt.

 1.piemērs
Latgalē jaunieši nolēma pētīt latgaļu valodu.
Viņi uzrakstīja projektu par latgaļu valodu kā vērtību.
Par to, ka tā ir jāsaglabā.
Projekta laikā jaunieši brauca pie dažādiem cilvēkiem.
Viņi brauca uz dažādām Latgales pilsētām un ciematiem.
Viņi vāca senus latgaļu vārdus, teicienus un tautas dziesmas.
Projekta nobeigumā viņi rīkoja lielu pasākumu.
To sauca par forumu.
Uz forumu ieradās visi,
kas piedalījās un atbalstīja šo projektu.
Forumā jaunieši visiem stāstīja par paveikto darbu.

2.piemērs
Jauniešu grupa nolēma uzņemt filmu „Emīla versija”.
Filma ir līdzīga filmai „Emīla nedarbi”.
Tu to noteikti esi skatījies!
Aktieri filmā bija jaunieši ar speciālām vajadzībām no dienas centra.
Filmēšanas laikā jaunieši sadraudzējās.
Šis projekts palīdzēja jauniešiem nebaidīties no atšķirīgā un mācīties uzrunāt vienam otru.
Filma „Emīla versija” saņēma skatītāju simpātiju balvu.

Ja esat jauniešu grupa ar kopīgām interesēm,
varat rakstīt un iesniegt aģentūrā jauniešu iniciatīvas projektu!
Jums nav obligāti jābūtkādas organizācijas biedriem.
Galvenais ir jauniešu grupa ar kopīgām interesēm.
Taču jauniešu grupai vajag oficiālu pārstāvi.
Oficiālais pārstāvis var būt kāda organizācija, skola, pašvaldība.

Projekta dalībniekiem jābūt vecumā no 15 līdz 30 gadiem.
Ja projektā ir jaunietis, kurš jaunāks par 18 gadiem,
tad viņam vajag atbalsta personu.
Atbalsta persona ir pieaugušais,
kurš var palīdzēt un sniegt padomu.
Jauniešu iniciatīvu projekti ir no 3 līdz 18 mēnešiem.