Jauniešu apmaiņas projekti

Jauniešu grupas no dažādām valstīm
kopā izstrādā apmaiņas projektus.
Apmaiņas projektā Tu vari satikt citu valstu jauniešus.
Tu vari uzņemt citas valsts jauniešus Latvijā,
vari braukt pie viņiem uz citu valsti.

Apmaiņas projektam jābūt par kādu konkrētu tēmu.
Piemēram, vide, mūzika, pasakas, kulinārija.
Apmaiņas projekta laikā notiek dažādas aktivitātes par šo tēmu.
Dažādu valstu jaunieši kopā izzina izvēlēto tēmu. Jaunieši mācās viens no otra.
Mācās no visiem cilvēkiem,
kuri piedalās projektā.

1.piemērs
37 jaunieši no 7 Eiropas valstīm devās braucienā ar divām laivām.
Šīs laivas bija ļoti īpašas.
Tās bija vikingu laivas.
Vikingi ir seni jūras ceļotāji un pirāti.
Brauciena laikā jaunieši iepazinās ar dažādam valstīm Baltijas
jūras krastā.
Jaunieši iepazinās un sadraudzējās arī savā starpā.
Viņi daudz uzzināja par kopīgo un atšķirīgo jauniešu problēmās.
Viņiem bija iespēja runāt par savas tautas kultūras,
vēstures un politikas jautājumiem.
Projekta dalībnieki parādīja, ka dažādu valstu jaunieši var būt
vienoti un atbalstīt viens otru.

2.piemērs
Vairāki jaunieši devās apmaiņas braucienā uz Itāliju.
Arī Mārtiņš bija šajā grupā.
Itālijā Mārtiņš apmeklēja dažādas interesantas un vēsturiskas vietas.
Viņš daudz runāja ar itāļu jauniešiem.
Viņi diskutēja par kultūru, problēmām, politiku, izglītību un citiem jautājumiem.
Viņi sadraudzējās un devās kopīgās ekskursijās.
Tā bija laba iespēja mācīties itāļu valodu.
Itāļu jaunieši uzzināja daudz interesantu faktu par Latviju.

Apmaiņas projektos pats svarīgākais ir tas,
ka jaunieši visu dara paši.
Viņi sagatavo projektu, to īsteno un novērtē.
Katrā apmaiņas projektā ir jaunieši,
kas savā valstī uzņem citus jauniešus.
Tā ir uzņēmējgrupa.
Tad ir viena vai vairākas valstis,
kas nosūta jauniešus uz citu valsti.
Tā ir nosūtītājgrupa.

Apmaiņas projektā jābūt vismaz divām valstīm.
Jauniešu grupas, kas piedalās projektā ir partneri.
Projekta partnerus Tu vari atrast arī mūsu mājas lapā www.jaunatne.gov.lv

Apmaiņas projektos var piedalīties
13 līdz 30 gadus veci jaunieši.
Tajos jāpiedalās ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībniekiem.
Katras valsts grupai ir vadītājs.
Viņš var būt vecāks par 25 gadiem.
Apmaiņas braucieni ilgst no 6 līdz 21 dienai.