Projektu konkursu rezultāti

Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" apstiprināto projektu saraksts. Apstiprinātajos projektos kopā iesaistītas 43 pašvaldības.

Organizācija Projekta nosaukums Summa (EUR)
Alojas novada dome “Tālāk kopā” 4300
Tukuma novada Izglītības pārvalde “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana” 4300
Krustpils novada pašvaldība “KOPĀ vienā virzienā” 4291,14
Aizkraukles novada pašvaldība “Sveiks, kaimiņ!” 4300
Raunas novada dome “RaSa” 4135
Ogres novada pašvaldība “TRĪS.KOPĀ.LABĀK.” 4280,29
Baldones novada dome “SA-DARBĪBA” 4300
Viļakas novada dome “Atpakaļ nākotnē” 4300
Siguldas novada pašvaldība “Starpnovadu tīklošanās” 4218,74
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde
“Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs”
“Kopā” 4300
Valmieras pilsētas pašvaldība “Kopā, tālāk, plašāk!” 4300

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

 

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 2.2.1. apakšsadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Summa (EUR)
Biedrība “Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss”” Laidi 3800
Biedrība “Creative Minds for Culture” Izzini. Iepazīsti. Iesaisties. 3798
Biedrība “Move up” Tava iespēja ir te!  3782,5
Biedrība “RED–Radošu Efektu Darbnīca” Jaunatnes darbinieka starta komplekts 3800
Biedrība “Attīstības platforma YOU+” Jaunatnes Akadēmija 3770
Biedrība “Jaunatne smaidam” #15TAISLĪMENIS 3796,27
Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” E @ jaunietis 3800
Biedrība “Jauniešu organizācija Nītaureņi” Iespējas jauniešiem laukos! 3800
Biedrība “Kalmārs” Tavai telpai jauna elpa 3800
Biedrība “Mums pieder pasaule" Gudrības grauds 3800

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

 

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 2.2.2. apakšsadaļas projektu konkursa "Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Projekta finansējums

Biedrība “Eņģeli ar mums”

Pasaule ap mums

2399,9

Biedrība “Mērķī”

Ejam kopā

2391,56

Biedrība “Centrs MARTA” Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!” 2396,5
Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena”” Augšup! 2361,73
Nodibinājums “Palīdzēsim.lv” Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā 2387,62
Biedrība “BHAKTI CENTRS BIEDRĪBA” Be free. Be responsible. 2198,74

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

 

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Projekta finansējums
Biedrība “Latvijas Mazpulki” Augsim Latvijai! 57033,6
Biedrība "Streetbasket" “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā  57033,6
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā 57033,6
Biedrība "Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai" Klubs “Māja” izaugsme 2019. - 2020. gadā 57033,6
Biedrība “Latvijas jaunatnes padome” LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 57033,6

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.