Projektu konkursa rezultāti

1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" tika iesniegti 11 projektu iesniegumi un apstiprināti 11 projektu iesniegumi, atbalstot 43 pašvaldību iesaisti.

Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit.