Projektu konkursa rezultāti

Atbalsts jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

2.2.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību" tika iesniegti 11 projektu iesniegumi un apstiprināti 6 projektu iesniegumi.

Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit.